Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Profesionālās izglītības izmaksas tiks pārskatītas un būs nodrošināts papildu finansējums no 2024. gada 1. septembra

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, regulāri aktualizējot jautājumu par nepietiekamo finansējumu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ir panākusi virzību šajā jautājumā. Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomē panācām, ka profesionālās izglītības izmaksas tiks pārskatītas un būs nodrošināts papildu finansējums no 01.09.2024. 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm, 2030. gadā pietrūks 69 000 strādājošo ar profesionālo izglītību, līdz ar to profesionālajā izglītībā ir jāiegulda jau šodien, lai 2030. gadā darba tirgus spētu nodrošināt nepieciešamos speciālistus. Profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimums (bāzes finansējums/ normatīvs) nav pārskatīts no 2007. gada un tam papildus nepieciešams finansējums aptuveni 6, 5 miljonu EUR gadā.

Savukārt, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs plānoto proporciju 50/50 (izglītojamo proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē), vēl papildus nepieciešams finansējums valsts finansēto izglītojamo skaita palielināšanai.

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) 2023.gada 11.oktobra sēdē vienbalsīgā balsojumā tika lemts, ka PINTSA dalībpuses – arodbiedrības un darba devēju puse – atkārtoti vērsīsies pie Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes, kā arī pie Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ar lūgumu atbalstīt finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības attīstībai atbilstoši faktiskajām izmaksām, profesionālās izglītības programmu bāzes finansējuma palielināšanai, normatīva nodrošināšanai pilnā apmērā.

 

Šodien notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē tika pieņemta ierosme, ka profesionālās izglītības izmaksas tiks pārskatītas un būs nodrošināts papildu finansējums no 01.09.2024.