Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Profesionālās izglītības pedagogu atbalstam novirza 2,117 miljonus eiro

flickr.com

Lai profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu vienreizēju piemaksu 300 eiro pilnā apmērā par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā, novirza 2,117 miljonus eiro, ceturtdien lēma Ministru kabinetā.

Finansējums piešķirts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Izglītojamiem ir nepieciešams papildu atbalsts, lai sasniegtu profesionālās izglītības standartā noteiktos mācību procesa rezultātus, profesionālo prasmju apgūšanai, atbilstoši profesijas standartu prasībām. Tāpat izglītojamiem nepieciešams ne tikai saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem par mācību vielu un apgūt praktiskas iemaņas izvēlētajā profesijā, bet arī saņemt motivējošu atbalstu no skolotāja vai atbalsta personāla, piemēram – psihologa, kas ir viens no atbalsta veidiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā.

IZM piedāvā divus galvenos kritērijus, par kuriem profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem būtu paredzēts vienreizējs atbalsts 300 eiro apmērā proporcionāli vienai pedagoga darba slodzei, tai skaitā piemaksas bruto jeb pirms nodokļu apmaksas apmērs 242,74 eiro un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( VSAOI) – 57,26 eiro.

Pirmais kritērijs paredz ātru pārorientēšanās uz attālinātu mācību procesu, veidojot individuāli pielāgotus mācību plānus audzēkņiem, kā arī nodrošinot praktiskās mācības profesijas apguvei, pastiprināta analīze saskaņā ar audzēkņu individuālām mācīšanās vajadzībām. Savukārt otrais kritērijs nosaka, ka pedagogiem profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes (mūzikā, mākslā un dejā) izglītības iestādēs, kuri gatavo izglītojamos gada noslēguma pārbaudes darbiem un profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, kā arī praktiskajiem darbiem, kas nav izpildāmi attālinātajā mācību procesā.

Piemaksas apmērs veido aptuveni 30% no pedagogu zemākās algas likmes.