Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” Latgales forums jau rīt

Projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” ietvaros LIZDA organizē vairākus reģionālos forumus. Pirmais forums viesojās pie Kurzemes pedagogiem un bija vērojams 5. maijā arodbiedrības “Facebook” kontā. Savukārt nākamās tiešraides notika 12. un 19. maijā, pulcējot attiecīgi Vidzemes un Zemgales kolēģus. 26. maijā LIZDA forums dodas uz Latgali.

Forumos piedalās LIZDA pārstāvji, kā arī projekta sadarbības partneri – Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija.

Sociālā dialoga forumos plānoti ziņojumi un diskusijas par darba ņēmēju, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītāju skatījumu sociālā dialoga un sadarbības kontekstā – kā palielināt darba ņēmēju un darba devēju ieguvumus, slēdzot sadarbības līgumus, koplīgumus, ģenerālvienošanās.

Katrā reģionālajā forumā pašvaldību, skolu un LIZDA pārstāvji dalīsies pieredzē par to, kā uzlabot visu līmeņu sadarbību, kā arī popularizēs darba ņēmēju un darba devēju labās prakses piemērus izglītībā. Forumos aicināti piedalīties arī politisko partiju pārstāvji, lai sniegtu ieskatu par savu organizāciju programmu priekšlikumiem izglītības jomas attīstībai attiecīgajos reģionos.

Forumos tiek analizēta arī Norvēģijas kā valsts, kurā ir viena no visplašākajām un veiksmīgākajām izglītībā strādājošo arodbiedrību pārstāvniecībām labā prakse.

Apkopojot forumā panāktās vienošanās, secinājumus un priekšlikumus, projekta noslēguma konference paredzēta Rīgā, 2.jūnijā.