Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Publicēta OECD izglītības pārskata „Education at a Glance 2021” Latvijas datu prezentācija

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības pārskata „Education at a Glance 2021” Latvijas datu prezentācija.

·         Latvijas datu izlase un prezentācija:

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izdots-ikgadejais-oecd-zinojums-par-izglitibu

·         Pasākuma ieraksts (ar OECD prezentāciju latviešu valodā):

https://www.youtube.com/watch?v=pDoCK_580tA

Latvijas dalība OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā, kā ietvaros ik gadu tiek sagatavots ziņojums „Education at a Glance”, attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci.

Latvijas dalība OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.