Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Rektoru padome atbalsta pedagogus un aicina rast kompromisus

Rektoru padome ir saņēmusi 24.08.2022. vēstuli Nr. 99, kurā izklāstītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) izvirzītās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasības un lūgts sniegt Rektoru padomes viedokli par LIZDA prasībām.

Izskatot minēto vēstuli 26. augusta sēdē, Rektoru padome vienojās atbalstīt LIZDA izteiktās prasības. Valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai Latvijā būtiski atpaliek no valsts finansējuma Baltijas valstīs, kā arī daudzās citās Eiropas valstīs. Pēc IZM pasūtījuma veiktajā KMPG pētījumā tika pārliecinoši pierādīts, ka studiju vietas bāzes izmaksu aprēķinā noteiktais darba algas finansējums ir nepietiekams.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības iestāžu darbu, aicinām iesaistītās puses rast kompromisu LIZDA sarunās ar IZM, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī Finanšu ministrijas un ministru prezidenta pārstāvjus.