Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Rīgā notiek Eiropas Izglītības arodbiedrības komitejas un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas reģionālā sociālā dialoga seminārs

Šodien un rīt Latvijā, Rīgā notiek viens no lielākajiem starptautiskajiem notikumiem izglītības sfērā. Proti, Eiropas Izglītības arodbiedrības komitejas un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas reģionālā sociālā dialoga seminārs. Tā atklāšanā ar runu piedalās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga, akcentējot sociālā dialoga nozīmību tieši šobrīd – Latvijas izglītības nozares darbinieku beztermiņa streika priekšvakarā.

 

Eiropas Izglītības arodbiedrības komiteja (European Trade Union Committee for Education) kopā ar Eiropas Izglītības darbinieku federāciju (European Federation of Education Employers) 2022. gada 14. un 15. septembrī organizē reģionālo sociālā dialoga semināru par skolotāja profesijas pievilcīgumu (“Attractiveness of the Teaching Profession”).

 

Uzrunājot klātesošos, I. Vanaga uzsvēra: “Skolotāja profesijas pievilcības atgūšana ir svarīga daudzās Eiropas valstīs un arī Latvijā. Profesijas prestižs nav augsts. Diemžēl līdz šim nopietnas un sistemātiskas aktivitātes profesijas pievilcības veicināšanai un jaunu speciālistu piesaistei izglītības nozarei nav īstenotas. Skolotāju paaudžu maiņas problēma, feminizācija, skolotāju trūkums vairākos priekšmetos ir pretrunā ar to, ka augstskolas katru gadu absolvē jauni skolotāji. Problēmas rodas, kad jaunie skolotāji, lai arī pēc studijām sāk strādāt par skolotājiem, nereti skolu pamet pēc viena vai vairākiem gadiem. Tas savukārt rada situāciju, ka Latvijas izglītības iestādēs – gan skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs – ir aptuveni 1000 vakanču. No šīs problēmas cieš izglītības pieejamība un kvalitāte. Ilgu laiku nav izpildītas izglītības nozares prasības par paaugstinātu, konkurētspējīgu pedagoga atalgojumu un sabalansētu slodzi. Skolotāji ir neapmierināti ar nesabalansētu darba slodzi, viņi vēlas saņemt cienīgu atalgojumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pieprasa izbeigt gadiem ilgstošo pārslodzi. Šis ir ļoti saspringts laiks LIZDA – lielākajai arodbiedrībai Latvijā. Izglītības darbinieki (vairāk nekā 23 000) ir gatavi streikot no 19. septembra. Valdība kopīgās diskusijās piedāvā pedagogiem pāriet no 30 stundu darba nedēļas uz 40 stundu darba nedēļu, kurā 24 stundas būtu paredzētas mācību stundām un 16 stundas citiem pienākumiem. Attiecīgi tiktu palielināta arī alga – no 900 eiro uz 1200 eiro mēnesī. Piedāvājums ir diezgan manipulatīvs, jo, kad mēs rēķinām pašreizējo algu par 40 stundām, tas ir tas pats, kas tiek piedāvāts. Trūkst piedāvājumu pirmsskolas iestāžu darbiniekiem, profesionālās ievirzes un augstskolu pedagogiem. Par Izglītības un zinātnes ministrijas attieksmi liecina arī tas, ka viņi atteicās piedalīties un uzstāties šajā seminārā.”

 

Savā runā I. Vanaga arī akcentēja, ka skolotāju trūkums izglītības iestādēs Latvijā ir ilgstoša problēma. Ir piedāvāti dažādi īstermiņa risinājumi, taču nav stratēģiska plāna skolotāju vakanču samazināšanai. Palielinoties vakanču skaitam, dažas no tām tiek aizpildītas ar esošajiem resursiem, taču tas palielina darba slodzi un strādājošo skolotāju izdegšanas risku. “Sociālais dialogs ar valdību par skolotāja profesijas pievilcību, ko noteikti veicinātu konkurētspējīgs pedagogu atalgojums un sabalansēta slodze, netiek efektīvi īstenots,” klāstīja LIZDA vadītāja. ” Latviju gaida būtiskas pārmaiņas – kā mums izdosies veicināt skolotāja profesijas pievilcību, lai pedagoga darbam piesaistītu jaunus cilvēkus. Uzskatu, ka sadarbība ar ETUCE un EFEE, kā arī citu valstu labās prakses apgūšana semināra laikā mums parādīs jaunas idejas un pieredzi, kā celt skolotāja profesijas pievilcību. Novēlu visiem produktīvu un profesionālu ieguldījumu semināra laikā. Ceru uz jauniem starptautiskiem kontaktiem un pieredzi. Labi pavadi laiku Rīgā, izbaudi pilsētas pievilcību, pavadot divas dienas Latvijā!”