Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Rosina vienošanās un domstarpību protokolu papildināt ar vairākiem LIZDA priekšlikumiem

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) vienošanās un domstarpību protokola izstrādes. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) augsti novērtē līdzšinējo sadarbību ar LPS, kopīgi iestājoties par izglītības un zinātnes nozarē būtisku jautājumu risināšanu. LIZDA rosina vienošanās un domstarpību protokolā iekļaut šādas prasības:

1) paredzēt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2020.gada 1. septembra un augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem – no 2020.gada 1.janvāra;

2) nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem

3) veikt grozījumus Izglītības likuma Pārejas noteikumu 79.punktā, lai nepieļautu, ka palielinās pašvaldību izdevumu slogs, pamatojoties uz 17.panta (25 ) daļu: “Lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējo pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums”

4) nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”.

5) pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;

6) nodrošināt finansējumu speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju nodrošināšanai.