Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācija noslēdz ģenerālvienošanos ar pašvaldību

Saldū 25.oktobrī parakstīta ģenerālvienošanās starp Saldus un Brocēnu novadu arodorganizāciju un Saldus novada pašvaldību. Ģenerālvienošanās  paredz sadarbības un informācijas apmaiņas attīstīšanu, izglītības iestādēs strādājošo tiesiskās aizsardzības, darba un sociālo garantiju nodrošināšanu.

Saldus un Brocēnu novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Ilze Vītoliņa ir gandarīta par Saldus novada domes priekšsēdētāja Māra Zusta un pašvaldības darbinieku atsaucību un izpratni izglītības darbinieku sociālo jautājumu risināšanā, īpaši par pirmsskolas pedagogu darba samaksas un slodzes sakārtošanu. Ģenerālvienošanās ir noslēgta uz 2 gadiem.