Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skaidrīti Marču pieminot (1964 – 2020)

Es tagad aizeju, bet ne jau prom, es aizeju tepat-

Ar citām puķēm, citu sauli, ar citu zemi parunāt.

(M. Zviedre)

 

 

Skumstam mūsu ilggadīgo kolēģi – Pierīgas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju Skaidrīti Marču pāragri zaudējot. Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem un kolēģiem.