Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skolēni saka paldies saviem skolotājiem mājā un skolā

Alojas Ausekļa vidusskolas 2.b klases skolniece Loreta-Viktorija Bole ar ģimeni saka paldies audzinātājai Alojas Ausekļa vidusskolas 2. b.klasē Aijai Kalnmačai un visu priekšmetu skolotājiem un direktorei par atsaucību un atbalstu šajā grūtajā laikā un arī Staiceles Mūzikas un mākslas skolas atsaucīgajiem pedagogiem un direktorei! Lai visiem veselība un lai viss izdodas!