Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skolēni saka paldies saviem skolotājiem mājā un skolā

Enija Gaidamavičus saka paldies savai skolotājai Kristīnei Ignatānei. Enija raksta:

“Ir labu vārdu daudz ikkatram,

Ar tiem var mierināt un sveikt.

Es gribētu tos vārdus atrast,

Ar ko par visu paldies teikt!”