Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skolotāji saņem apsveikumus

Gaidot pedagogu profesionālos svētkus, izglītības darbinieku arodbiedrība un tās biedri saņem apsveikumus no kolēģiem, sociālajiem partneriem un citām organizācijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs.
Sveicam Skolotāju dienā pedagogus, pasniedzējus, kolēģus citos muzejos un visus citus, kuri uzņēmušies grūto, skaisto un izaicinājumiem pilno darbu sniegt citiem jaunas zināšanas! Lai daudz iedvesmas un radošuma mācīt un mācīties jebkādos apstākļos!
Attēlā: Bārbeles pamatskolas skolotāji un skolēni 1926. gadā. Aizmugurē vidū skolotājs Reinica kungs. Skolā bija viens skolotājs un viena palīdze. 1928. gads. Bārbele, Bauskas novads.

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests