Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skolu direktori atbalsta LIZDA prasības

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) turpina saņemt atbalsta vēstules prasībai valdošajiem politiķiem ievērot Latvijā spēkā esošos likumus. Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) lūdz respektēt līdz šim noteiktās normas un konceptuālās vienošanās, lai nodrošinātu noteikto pedagogu atalgojuma pieaugumu no 2020.gada gada 1.septembra.

Vēstulē LIVA norāda, ka sekojot līdzi likumprojekta “Par valsts budžetu 2020.gadam” un informatīvā ziņojuma “Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam” virzībai, konstatēts, ka līdz šim koalīcija un atbildīgās ministrijas nav vienojušās par ārējos normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto attiecībā uz pedagogu darba samaksas pieaugumu. Tai pat laikā iestāžu vadītāji  konstatē, ka tiek atbalstīti dažādi pretrunīgi vērtēti pasākumi, piemēram, jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis ar 5 000 000 eiro ietekmi uz valsts budžetu. LIVA vēstuli nosūtījusi izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, Saeimas atbildīgām komisijām, Finanšu ministram Jānim Reiram un LIZDA.

LIVA atgādina, ka paralēli pašvaldību un izglītības iestāžu strukturālajām pārmaiņām, pedagogu atalgojuma jautājums kopā ar direktoru un vietnieku slodžu pieejamību katrā skolā tomēr ir jārisina nekavējoties, lai neradītu nopietnus riskus gaidāmajām pozitīvajam pārmaiņām pedagogu sākotnējās sagatavošanas studiju programmās un nozares prestižam kopumā.

Atgādinām, ka LIZDA prasības valdībai un Saeimai palielināt finansējumu izglītībai un zinātnei, kā to nosaka spēkā esoši Latvijas likumi, atbalsta Eiropas arodbiedrību Izglītības komiteja (ETUCE).

LIVA atbalsta vēstule LIZDA prasībām