Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skolu programma “Dzīvei gatavs” aicina darba devējus pieteikt vieslekcijas skolās

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) turpina sadarbību ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, atbalstot Skolu programmu “Dzīvei gatavs”.

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.
Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/ iestādes apmeklējuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Stundās vieslektori ar skolēniem dalās prasmēs un zināšanās, tās netiek izmantotas komerciālu mērķu sasniegšanai un pakalpojumu/produktu reklamēšanai. Vieslekcijas pieejamas bez maksas. Valsts izglītības un satura centrs konsultē vieslekciju plānu izstrādē.

Skolu programmai “Dzīvei gatavs” ir atvērta Facebook lapa. Tajā plānots regulāri un plaši  informēt par “Dzīvei gatavs” vieslekcijām, to papildinājumu. Tāpat plānots iepazīstināt ar darba devējiem, kas turpina dalību programmā un iesaistās tajā no jauna.

Projekts aicina pieteikties darba devēju vieslekcijās savās skolās. Dziveigatavs.lv platformā ir izveidoti ērti filtri, kas ļauj ātri noskaidrot, vai vieslekcija ir pieejama jūsu reģionā.  Šobrīd vieslekciju piedāvājums plešas no sociālām zinībām pamatskolai līdz fizikai vidusskolas skolēniem. Izmantojiet iespēju pieteikt vieslekcijas savā skolā jau tagad!

Dzīvei gatavs visa mācību gada garumā pievienosies aizvien jauni darba dēvēji ar jaunu vieslekciju piedāvājumu. Arī esošie programmas dalībnieki gatavo piedāvājumu jaunās mācību jomās. Darba devēji plāno sākt piedāvāt arī mācību ekskursijas, uzņemot pie sevis. 

Papildus informācija www.dziveigatavs.lv mājas lapā.