Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Starptautiskās organizācijas, kolēģi no kaimiņvalstīm atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes nozares darbiniekus

Nosūtot vēstules Latvijas augstākajām amatpersonām, atbalstu LIZDA rīkotajām protesta akcijām, solidaritāti saviem Latvijas kolēģiem, pedagogiem, zinātniekiem, izglītības nozares darbiniekiem ir izteikušas kaimiņvalstu arodbiedrības un Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja.

Igaunijas Izglītības darbinieku arodbiedrība (Estonian Education Personnel Union, EEPU) atbalsta LIZDA organizēto protesta gājienu un streiku, iestājoties par LIZDA prasībām pedagogu atalgojuma paaugstināšanai un slodžu sabalansēšanai. EEPU ir solidāri ar LIZDA un iestājas par to, ka nav pieļaujama vairāku izglītības normatīvo aktu un likumu neievērošana Latvijā. EEPU uzsver, ka sociālo partneru demokrātiskās vērtības un principi valdībai ir jārespektē, iesaistoties jēgpilnā un uz rezultātu orientētā sociālā dialogā. Atbalstot LIZDA prasības, EEPU nosūtījusi vēstules Latvijas amatpersonām – Saeimas priekšsēdētājam  E. Smiltēnam, premjeram A.K. Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei A. Čakšai, finanšu ministram A. Ašeradenam, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai A. Zariņai– Stūrei. Tāpat EEPU deleģējusi savu pārstāvi dalībai LIZDA protesta gājienā 24. aprīlī.

Arī Lietuvas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LŠMPS) tās prezidenta personā izsaka atbalstu LIZDA aktivitātēm – 2023. gada 24. aprīlī paredzētajam protesta gājienam un izglītības darbinieku trīs dienu streikam, nosūtot vēstules Latvijas amatpersonām. Lietuvas arodbiedrība ir kopā ar Latvijas izglītības un zinātnes darbiniekiem, atbalstot LIZDA prasības valdībai uzņemties atbildību par izglītības normatīvo aktu un likumu ievērošanu, streika vienošanās prasību izpildi. Lietuvas arodbiedrība informējusi, ka LIZDA organizētajā protesta gājienā piedalīsies arī 10 pārstāvji no Lietuvas izglītības sektora.

Solidaritāti (04.04.2023. eTUCE_Solidarity LIZDA_2023) savai dalīborganizācijai izrādījusi arī Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja (ETUCE), kas pārstāv 127 arodbiedrības, t.i., 11 miljonus izglītības nozarē strādājošos visās Eiropas valstīs. Izsūtot vēstuli visām augstākajām Latvijas amatpersonām, ETUCE apliecinājusi stingru solidaritāti ar savu dalīborganizāciju – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību – protesta gājienā un streikā. ETUCE uzskata, ka valdībai ir jāakceptē sociālo partneru demokrātiskās vērtības un jāievēro atbildīgas politikas principiem, ka valdībai ir jāiesaistās jēgpilnā un pozitīvā sociālajā dialogā ar arodbiedrībām. Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana mūsdienās prasa enerģiskus, radošus un motivētus skolotājus ar nodarbinātības stabilitāti, cienīgu un konkurētspējīgu atalgojumu un sabalansētu darba slodzi.