Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Starptautiskie un sociālie partneri pauž atbalstu šīsdienas piketam un arodbiedrības izvirzītajām prasībām

Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Saeimas vadītājai, Ministru prezidentam, nozares ministriem, paužot nepārprotamu atbalstu šodien gaidāmajam piketam pie parlamenta ēkas.

ETUCE pārstāv 125 izglītības arodbiedrības un vairāk nekā 11 miljonus skolotāju un citus izglītības nozares darbiniekus 51 valstī visā Eiropā. LIZDA ir saņēmusi vēstuli ar kuru ETUCE pauž savu stingro solidaritāti un atbalstu gaidāmajam piketam pie Saeimas ēkas. ETUCE nepārprotami atbalsta LIZDA prasības: izstrādāt un apstiprināt pedagogu algu grafiku nākamajiem pieciem gadiem 2023.-2027; nodrošināt sabalansētu darba slodzi skolotājiem; nopietni ņemt vērā LIZDA priekšlikumus un iebildumus par projektu Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā aprēķina un sadala Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai
Valsts augstākās izglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Vēstulē norādīts: “Aicinām kopā ar LIZDA nodrošināt pedagogu slodzes sadali ne vairāk kā 60% no darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laiks citiem pienākumiem. Pieprasām, lai skolotājiem kā valsts darbiniekiem ir tiesības būt laicīgi informētiem par līgumos  par darba slodzes un atalgojuma nosacījumiem. Ceram, ka LIZDA izdosies panākt vienošanos par skolotāju algu un slodzi un ka Latvijas valdība parādīs savu apņemšanos ievērot Eiropas konstitucionālo līgumu, kā arī Eiropas sociālo tiesību principus (EPSR).”

 

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajam piketam. Tāpat arī Latvijas Koledžu asociācijas biedri ir pieņēmuši lēmumu konceptuāli atbalstīt LIZDA izvirzītās prasības, jo tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams panākt pārskatāmas, pārdomātas un godīgas darba samaksas finansēšanas sistēmas ieviešanu.