Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Strādājot pandēmijas apstākļos, pedagogiem jānodrošina slimības pabalsti, veselības apdrošināšanas, piemaksas

Ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija norāda, ka izglītības iestādēs pastāvošā darba vide ir ar paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lūdz rast iespēju:

  • rosināt grozījumus normatīvajos aktos un nodrošināt darbnespējas lapu B izsniegšanu un slimības pabalstu piešķiršanu vismaz tiem nodarbinātajiem, kuriem darba pienākumu izpildei ir normatīvajos aktos noteikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamība un kuru darbnespējas iemesls ir Covid – 19 infekcija;
  • nodrošināt izglītības iestāžu darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises, kas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, tādejādi uzlabojot izglītības jomas darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un motivējot darbiniekus preventīvi rūpēties par savu veselību;
  • pamatojoties uz Darba likuma 66.pantu, nodrošināt izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem darba pienākumu izpildei ir normatīvajos aktos noteikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamība, piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku.

 

Ministru kabinets (MK), pieņemot MK 2022.gada 22.marta noteikumus Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, arī no 2022.gada 1.aprīļa ir noteicis prasību pēc derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta izglītības iestādēs nodarbinātajiem, lai piedalītos izglītības procesā un tā nodrošināšanā, ievērojot šo noteikumu 12.3.apakšpunktu.

2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (redakcijā, kas spēkā no 01.04.2022.) 12.3. apakšpunkts paredz, ka viens no vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamības kritērijiem ir darbinieki, kam ir paaugstināta iespēja inficēties atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms, tai skaitā darbs izglītības iestādē. Ņemot vērā šo kritēriju, secināms, ka darbs izglītības iestādē, kamēr ir spēkā MK noteikumu Nr.662 12.3.apakšpunkts, kā arī citi punkti, kas nosaka dažāda veida ierobežojumus darbam izglītības iestādēs, ir uzskatāms par darbu, kas saistīts ar īpašu risku[1], un, lai mazinātu šo risku, visiem pedagogiem, kuriem pēc normatīvo aktu prasībām jānodrošina klātienes izglītības process, kā arī daļai tehnisko darbinieku, kuriem nebūs iespējams veikt savus darba pienākumus, nenonākot saskarē ar izglītojamiem, būs nepieciešams derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Diemžēl jāsecina, ka šāds riska mazināšanas veids (vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamība) Covid-19 omikron paveida izplatības laikā 2022.gada janvārī, februārī un martā nav bijis pietiekami efektīvs, jo darba nespēja Covid-19 infekcijas dēļ ir bijusi plaši izplatīta gan izglītības iestādēs nodarbināto, gan izglītojamo vidū.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām (2022.gada 28.februārim) bija spēkā tiesību norma, kas nosaka, ka personai, kurai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kura ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19 un kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid – 19 vai atrašanos mājas karantīnā, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no pirmās darbnespējas dienas. Sākot no 2022.gada 1.marta jebkurai personai, kura ir saslimusi ar Covid – 19, tiek izsniegta darbnespējas lapa A, attiecīgi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šādu darbnespējas lapu apmaksā darba devējs un pirmā darbnespējas diena netiek apmaksāta, otrā un trešā darbnespējas diena tiek apmaksāta 75% apmērā no vidējās izpeļņas, 4.-10.darbnespējas diena – 80% apmērā no vidējās izpeļņas (salīdzinājumam – slimības pabalsts par darbnespējas lapu B tiek aprēķināts 80% apmērā no vidējās iemaksu algas no pirmās dienas). Lai gan ārkārtējā situācija beidzās 2022.gada 28.februārī, darbnespējas Covid-19 infekcijas dēļ no 2022.gada 1.marta izglītības iestāžu darbinieku vidū turpinājās.