Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam Igauniju!

Šodien, 24.februārī, savus nacionālos svētkus — Neatkarības dienu — svin viena no Latvijas vistuvākajām kaimiņvalstīm — Igaunija. Valsts, ar kuru, tāpat kā ar Lietuvu, esam vienoti triju Baltijas valstu likteņkopībā.

Pirmā pasaules kara beigu cēlienā Igaunijā aktivizējās nacionālpatriotiskie spēki, kas 1918.gada 24.februārī, izmantojot situāciju, ka bija sabrukusi Krievijas cariskā impērija, proklamēja neatkarīgu Igaunijas valsti.Taču līdz savas valsts reālai neatkarībai un starptautiskai atzīšanai igauņu tautai vēl bija jāizcīna asiņainas atbrīvošanās kaujas un jāpieliek milzu pūles diplomātijas jomā. Nacionālpatriotiskajiem spēkiem Igaunijā tāpat kā Latvijā nācās cīnīties gan ar padomju Krievijas atbalstītajiem igauņu komunistiskajiem spēkiem, gan ar landesvēru. Taču brīvības cīņas vainagojās ar panākumiem.

Cauri gadsimtiem, kad igauņi bijuši pakļauti svešām varām, tie nekad neaizmirsa sapni par savu neatkarību un suverenitāti. 1918. gada 23. februārī no Endla teātra balkona Pērnavā tika paziņots par Krievijas atteikšanos no Baltijas provincēm un par Igaunijas atzīšanu par neatkarīgu un suverēnu Igs valsti. Pēc paziņojuma sniegšanas apkārtējās tautas masas  nodziedāja mu Onn ja telpa (Mana dzimtene, mana laime un prieks), kas vēlāk kļuva par Igaunijas valsts himnu. Nākamajā dienā – 24. februārī, pasludinātais manifests nonāca Tallinā un tika publicēts, līdz ar to, atzīmējot Igaunijas Republikas dzimšanu. Konstantīns Petss kļuva par pirmo Igaunijas prezidentu. Viņš tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajiem pirmskara Igaunijas Republikas politiķiem. Petss atteicās no prezidenta pilnvarām 1940. gada 21. jūlijā pēc Igaunijas iekļaušanas PSRS sastāvā un lēmuma par Igaunijas PSR izveidošanu. Igaunijas neatkarība tika atjaunota 1990. gada 8. maijā.