Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam jaunus biedrus!

Par jaunas LIZDA institucionālās arodorganizācijas reģistrāciju Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā. Uzklausījusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA) priekšsēdētājas Ingas Vanagas sniegto informāciju par jaunas LIZDA pastāvīgās vienības – institucionālās arodorganizācijas izveidi un pamatojoties uz Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas 18.05.2021. darbinieku sapulces lēmumu, LIZDA Padome šonedēļ pieņēma lēmumu reģistrēt jaunu LIZDA pastāvīgo vienību – LIZDA Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžu un par arodbiedrību pārstāvēt tiesīgo personu LIZDA Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas arodorganizācijā apstiprināt Mariku Ģederti.