Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam kolēģus!

Kopš 2001. gada UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai ar mērķi atgādināt UNESCO dalībvalstīm par to atbildību pārdomātas zinātnes attīstības veicināšanā un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā zinātnes attīstībai.

Līdzās šiem mērķiem UNESCO arī izceļ nepieciešamību novērtēt un sekmēt zinātnieku savstarpējo sadarbību, zinātnieku starpdisciplināro sadarbību un zinātnes rezultātu pārnesi politikas veidošanā un ekonomikā. UNESCO Latvijas nacionālā komiteja šīs dienas ietvaros ir iesaistījies tieši zinātnes komunikācijas jautājumu sekmēšanā, veicinot jauniešu interesi par zinātni, parādot to kā intriģējošu un interesantu mūsu dzīves sastāvdaļu, kā arī izceļot dažādos ētiskas dabas izaicinājumus līdz ar zinātnes attīstību.