Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam konkursa uzvarētājus!

LIZDA Valdes ārkārtas sēdē izlozēti konkursa “Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam” uzvarētāji.

300 EUR naudas balvas saņems:

I grupa – PO, kurās pēdējo trīs gadu laikā biedru skaits ir virs 80% no izglītības iestādē strādājošo skaita:
1. LIZDA Ogres novada arodorganizācijas
Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles pirmorganizācija

2. LIZDA Valmieras novada arodorganizācijas
Naukšēnu vidusskolas pirmorganizācija

3. LIZDA Cēsu novada arodorganizācijas
Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas pirmorganizācija

4. LIZDA Madonas un Varakļānu novadu arodorganizācijas
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīditis” pirmorganizācija

5. LIZDA Dobeles novada arodorganizācijas
Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes “Minkuparks” pirmorganizācija

II grupa – PO, kurām izdevies panākt konkursa laikā biedru skaitu virs 80% no izglītības iestādē strādājošo skaita:

1. LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas
Pūres pamatskolas pirmorganizācija

2. LIZDA Dobeles novada arodorganizācijas
Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pirmorganizācija

3. LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pirmorganizācija

4. LIZDA Rēzeknes arodorganizācijas
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pirmorganizācija

5. LIZDA Cēsu novada
Vecpiebalgas vidusskolas pirmorganizācija