Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kura apvieno 19 dalīborganizācijas un kura īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.

LBAS dibināšanas kongress notika 1990. gada 25. – 26. maijā.

Kopš 2021. gada 3. decembra LBAS priekšsēdētājs ir Egils Baldzēns, vietnieces – Gita Oškāja un Anda Grīnfelde.

LBAS koordinē 19 brīvu un neatkarīgu Latvijas arodbiedrību sadarbību, pārstāv un aizstāv to biedru intereses valsts un starptautiskajās institūcijās, īsteno kopīgu darbības programmu.