Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam LIZDA konkursa “Atspēriens” uzvarētājus

Šonedēļ notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Valdes ārkārtas sēdē tika izvērtēti konkursam “Atspēriens” iesūtītie darbi un izvēlēts uzvarētājs. Par LIZDA konkursa “Atspēriens” uzvarētāju tika apstiprināta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente Adrija  Kindzule ar iesniegto  maģistra darbu  “SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBAS NOZARĒ: LIZDA GADĪJUMA IZPĒTE”, piešķirot viņai no LIZDA Balvu fonda naudas balvu 450,00 EUR apmērā.  

 

LIZDA konkursam “Atspēriens” šogad tika iesūtīti 6 darbi:

 • Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentes Kristīnes Beloglazovas diplomdarbs  “LOGOPĒDA PROFESIJAS PRESTIŽS UN TĀ PAAUGSTINĀŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ”;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studentes Ksenijas Furmanovas bakalaura darbs “ZINĀTNISKĀ PERSONĀLA CIENĪGA DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA”;
 • Latvijas Universitātes, Sociālo zinātņu fakultātes studentes Adrijas Kindzules maģistra darbs “SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBAS NOZARĒ: LIZDA GADĪJUMA IZPĒTE”;
 • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes  Gunitas Kļaviņas maģistra darbs “DARBA LIKUMA IEVĒROŠANAS PROBLEMĀTIKA PAŠVALDĪBAS DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”;
 • Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentes Agritas Ronesalas maģistra darbs “SKOLOTĀJU EMOCIONĀLĀS IZDEGŠANAS SAKARĪBAS AR PSIHOLOĢISKO DISTANCĒŠANOS NO DARBA UN PAŠNOVĒRTĒTO VESELĪBU COVID-19 PANDĒMIJAS APSTĀKĻOS”;
 • Daugavpils Universitātes, Izglītības un vadības fakultātes studentes Tatjanas Kovaļčukas maģistra darbs “PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU MOTIVĒŠANA PAŠVADĪTAI PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDEI”.

Iesūtītie darbi tika vērtēti pēc nolikuma kritērijiem un piešķiriet punktus. Maksimālais punktu skaits katram darbam – 10.

 • LIZDA darbības jomai nozīmīgs/inovatīvs temats (t.sk. pētījuma atbilstība tēmas nosaukumam) – līdz 3 punktiem;
 • Pētījuma teorētiskās daļas kvalitāte – līdz 1 punktam;
 • Pētījuma empīriskās daļas kvalitāte – līdz 1 punktam;
 • LIZDA darbības lomas/nozīmes aktualizācija pētījumā – līdz 1 punktam;
 • Pētījuma praktiskā pielietojamība LIZDA darbā – līdz 4 punktiem.

Par LIZDA konkursa “Atspēriens” uzvarētāju tika apstiprināta Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente Adrija  Kindzule ar iesniegto  maģistra darbu  “SOCIĀLAIS DIALOGS IZGLĪTĪBAS NOZARĒ: LIZDA GADĪJUMA IZPĒTE”, piešķirot viņai no LIZDA Balvu fonda naudas balvu 450,00 EUR apmērā.  Tika nolemts konkursa laureāti  Adriju  Kindzuli uzaicināt prezentēt izstrādāto darbu nākošajā LIZDA Padomes sēdē.

Tāpat Valde lēma piešķirt veicināšanas balvas 50 EUR apmērā no LIZDA Balvu fonda: Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studentei Ksenijai Furmanovai par izstrādāto  bakalaura darbu “ZINĀTNISKĀ PERSONĀLA CIENĪGA DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANA” un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentei  Gunitai Kļaviņai par izstrādāto maģistra darbu “DARBA LIKUMA IEVĒROŠANAS PROBLEMĀTIKA PAŠVALDĪBAS DIBINĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”.