Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam sadarbības partnerus!

Sveicam Latvijas Studentu apvienību!

26. marta notikušajās Latvijas Studentu apvienības (LSA) prezidenta vēlēšanās amatā ievēlēts Latvijas Universitātes studējošais Rūdolfs Aleksandrs Strods. Jaunais organizācijas vadītājs ievēlēts uz laiku līdz nākamajam kongresam un pilnvaras no šī brīža prezidenta Kristafera Zeiļuka pārņems 6. aprīlī. Strods bija vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu, un viņa kandidatūru atbalstīja 81 no 84 kongresa delegātiem.

Pieteikumam pievienotajā darbības vīzijā kandidāts norādīja, ka iekšējā un ārējā darbības programmas ir vienlīdz svarīgas. Iekšējā darbības programmā Strods uzsvēra nepieciešamību LSA veidot uzticamu un iesaistošu vidi visām apvienības biedrorganizācijām, kas balstās uz savstarpējās uzticēšanās principiem, ļaujot organizācijai strādāt kopīgu mērķu sasniegšanai. Kandidāts minēja nepieciešamību turpināt strādāt pie stratēģijas padomes izveides nākamajam gadam, vadlīniju izveides, kā arī normatīvo aktu aktualizēšanas un pārskatīšanas un finansiālā stāvokļa optimizēšanas. Papildus, kandidāts piedāvāja valdes un biroja modeļa izmaiņas nākamajam gadam jaunā sastāvā – prezidents, viceprezidents, akadēmiskā virziena vadītājs, sociālā virziena vadītājs, sabiedriskās līdzdalības un starptautiskais virziena vadītājs, biroja vadītājs, sabiedrisko attiecību vadītājs un finanšu un projektu virziena vadītājs, lai nodrošinātu organizācijas pārstāvniecību un iesaisti visos studējošajiem aktuālajos jautājumos.