Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam Starptautiskajā skolotāju dienā!

Izglītības ministres Anitas Muižnieces sveiciens pedagogiem.

Mīļie skolotāji, no sirds sveicu ikkatru no jums Skolotāju dienā! Novēlu, lai ik dienu, strādājot šo nebūt ne vieglo, bet ikvienam Latvijas iedzīvotājam svarīgo darbu, jums dienas beigās vienmēr ir sajūta, ka jūsu darbs ir vērtīgs, vajadzīgs un novērtēts un ka esat varējuši palīdzēt kādam, kam, iespējams, citi nepalīdz – vienalga, vai šī palīdzība būtu tieši saistīta ar mācību saturā apgūstamo vai vienkārša cilvēkbērnam vajadzīga klātbūtne un dzirdīga auss.

Tieši jūsu ikkatra rokās ir katra jūsu skolēna nākotne un iespējas, tāpēc esiet apdomīgi, redzīgi un sirdsgudri, savu darbu veicot, un, lai mīlestība pret skolotāja darbu nekad neapsīkst!