Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Svešvalodu centralizēto eksāmenu kārtotājiem izglītības iestādē jāiesniedz apliecinājums

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS SAGATAVOTA INFORMĀCIJA Covid – 19

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 13. marta līdz 14. aprīlim, kas ietekmēs arī Valsts izglītības satura centra (VISC) sniegto pakalpojumu, organizēto pasākumu un aktivitāšu, tajā skaitā, svešvalodu centralizētā eksāmena norisi martā.

Visiem 12.klašu skolēniem, kuri martā centralizētos eksāmenus svešvalodā kārtos klātienē, izglītības iestādei būs jāiesniedz apliecinājums, ka ģimene nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis vai teritorijas un nav bijis kontakts ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Tādējādi tiks gūts apstiprinājums, ka skolēna veselības stāvoklis neapdraud citas personas, kuras piedalās centralizētajā eksāmenā. Savukārt 12.klašu skolēni, kuriem noteikta karantīna, svešvalodas centralizētos eksāmenus kārtos papildtermiņā.

Izglītības iestāde ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc VISC izstrādātā eksāmena norises reģistrē informācijas sistēmā izglītojamos, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies noteiktajā laikā uz eksāmenu un kuriem nepieciešams to kārtot. Izglītības iestādes vadītājs piesaka skolēnu eksāmenam papildtermiņā.

Svešvalodu centralizētie eksāmeni 12. klasei norises darbību laiki:

  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17., 18. un 19. martā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 18. martā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā;
  • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 20. martā;

VISC informē, ka no 13. marta līdz 14.aprīlim tiek atcelti VISC organizētie pasākumi un aktivitātes, kuros plānotais dalībnieku skaits ir 200 un vairāk, tostarp šobrīd tiek pārtrauktas visas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi, kā arī VISC īstenotā projekta Skola2030 plānotās konferences un publiskie pasākumi. Atceltas arī plānotās mācību priekšmetu valsts olimpiādes, kā arī Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Tāpat līdz 14. aprīlim pārtrauktas Valsts valodas prasmes pārbaudes.

2020. gada 13. martā, Saeima apstiprināja valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu saistībā ar koronavīrusa Covid-19 ierobežošanu. Lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 2020. gada 13. marta nodrošinot mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi, kas tiek organizēti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”. Izglītojamie, kuri atgriezušies no  Covid-19 skartajām teritorijām un kuriem noteikta karantīna​, centralizētajos eksāmenos  nepiedalās un eksāmenus kārtos papildtermiņā

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par VISC sniegtajiem pakalpojumiem un organizētajām aktivitātēm/pasākumiem vērsties:

Par centralizēto eksāmenu norisi

 Valsts valodas prasmes pārbaude:

Ar interešu izglītību saistītos jautājumos:

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku saistītos jautājumos:

Mācību priekšmetu valsts olimpiādes:

Citi ar VISC darbību saistīti jautājumi:

Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājaslapā www.visc.gov.lv. Tāpat aicinām sekot aktuālajai informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē: https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://spkc.gov.lv/lv/

Valsts izglītības satura centrs

visc@visc.gov.lv

Tālr.27305574