Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

IZM padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēs un koledžās tikai daļā no tāmēm norādīts finansējums veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) publicētajās valsts budžeta 2021.gada tāmēs pieejamo informāciju, konstatēja, ka tikai daļā no IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu un koledžu tāmēm tika norādīts paredzamais finansējums veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanai izglītības iestāžu darbiniekiem. Par Kultūras ministrijas (KM) desmit padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tāmēm informācija pilnā apmērā nav pieejama.

No IZM padotībā esošajām 26 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām, 2021.gada tāmēs veselības apdrošināšana darbiniekiem budžetā tika ieplānota tikai astoņām izglītības iestādēm, savukārt no KM padotībā esošajām 10 profesionālās izglītības iestādēm pieejama informācija tikai par vienu profesionālās izglītības iestādi, kurai 2021.gada tāmē tika iekļauts finansējums veselības apdrošināšanai darbiniekiem. Šāda situācija rada nevienlīdzību starp dažādu profesionālās izglītības iestāžu un koledžu darbiniekiem, jo, lai gan darba līgumi tiek slēgti ar katru izglītības iestādi atsevišķi, ministriju padotībā esošās profesionālās izglītības iestādes un koledžas ir valsts pārvaldes iekārtas daļa, līdz ar to arī darbiniekiem būtu nodrošināmas vienlīdzīgas sociālās garantijas.

Izglītības likuma 52.panta pirmā prim daļa (pedagogiem) un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmā daļa (tehniskajiem darbiniekiem, medicīnas personālam) dod iespēju nodrošināt darbinieku veselības apdrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem.

Darbs izglītības iestādēs ikdienā ir saistīts ar paaugstinātu psihoemocionālo slodzi un šobrīd Covid-19 infekcijas izplatības laikā arī ar augstu risku darbinieku drošībai un veselībai, kas ietekmē arī vispārējo veselības stāvokli. Izglītības iestāžu darbinieki ir būtiskākais resurss, lai izglītības iestāde varētu nodrošināt izglītības procesu. Darba devēja apmaksāta veselības apdrošināšanas polise ir darba devēja iespēja parūpēties par izglītības iestāžu darbiniekiem, uzlabojot darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un motivējot darbiniekus preventīvi rūpēties par savu veselību.

LIZDA aicina Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju rast iespēju veicināt visu padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu un koledžu darbinieku vienlīdzību un centralizēti nodrošināt valsts budžeta finansējumu padotības iestāžu, tajā skaitā profesionālās izglītības iestāžu un koledžu, darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei.