Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Tuvojoties svētkiem, sakām milzīgu paldies visiem, kuri ir, bija un būs kopā ar LIZDA!

Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam!

Iedzīvotāju apvienošanās nevalstiskajās organizācijās un aktīva darbība tajās ir demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības pamatā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990. gada 19.maijā un šobrīd ir lielākā un ietekmīga nozaru arodbiedrība. 2023. gada 1. janvārī LIZDA uzskaitē reģistrētas 964 arodorganizācijas, kurās kopumā ir 21103 izglītības un zinātnes nozarē strādājošo. LIZDA sastāvā ir vairāk kā 40% izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu un izglītības un zinātnes nozaru attīstību.

LIZDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības biedrs.

LIZDA misija ir pārstāvēt, paust un aizstāvēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru ekonomiskās, sociālās un tiesiskās intereses, veidojot sociālo dialogu visos līmeņos.