Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sākam akciju “Pierādi, ka vari! Pirmsskolas pedagogi izaicina deputātus un ministrus!”; aicinām politiķus “pieteikties darbam” bērnudārzos

Mudinot politiķus labāk izprast pirmsskolas pedagogu nebūt ne vienkāršo darba ikdienu, kā arī akcentējot joprojām aktuālo nepietiekošā atalgojuma problemātiku, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šovasar aicinājusi LR 13. Saeimas deputātus piedalīties akcijā “Pierādi, ka vari! Pirmsskolas pedagogi izaicina deputātus un ministrus!”, lai iejustos pedagogu  ikdienas darbā un veikt viņu ikdienas pienākumus, lai izprastu un novērtētu pirmsskolas pedagoga nozīmīgo lomu.

Atbalstot bijušā aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa pašiniciatīvu uz vienu darba dienu ( no 7.00 līdz 19.00) kļūt par pirmsskolas pedagogu, Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde nodrošināja viņam iespēju būt par pirmsskolas skolotāju profesionāla pirmsskolas izglītības pedagoga – mentora uzraudzībā.

Pirmsskolas savstarpējā sadarbība ar Raimondu Bergmani ir ilgstoša: no 2014. gada – ikgadējo Olimpisko dienu kopīgās  rīta vingrošanas olimpieša statusā, gan kā Latvijas Armijas dzimšanas un karavīru dienas “Drošo telšu dienas” tradīcijas iedibināšanas atbalstītājam  2018. gadā, kā Aizsardzības ministram saņemot mūsu iestādes “Sirds siltuma un pateicības cimdus” pateicībā par ieguldījumu audzēkņu patriotiskajā audzināšanā un savas tēvzemes mīlestības apziņas veidošanā.

Visas dienas garumā viņam izdevās piedzīvot ne tikai pirmsskolas skolotāja ikdienas rūpes un pienākumus, bet arī kopīgi ar mūsu audzēkņu vecākiem rast risinājumus bērnu telšu uzstādīšanā un novākšanā, Ukrainas audzēkņu grupas bērnu telšu sagādāšanā, āra mēbeļu un inventāra pārvietošanā,  rīta rosmes vadīšanā kopīgi ar audzēkņiem un sporta skolotāju Natāliju, audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanā: sadalē un trauku mazgāšanā, uzklausīt audzēkņu nopietnās pārdomas un sadzīvisko problēmu sarunās, apgūt pašam un iemācīt bērniem mezglu siešanas prasmes, risināt trīspunktu blakšu problēmas bērnu teltīs. Arī viņam šajā dienā mugursomā līdzi ņemamo mantu sarakstā bija: telts, guļammaiss, plastmasas trauki un ēdamrīki, nedaudz veselīgu našķu un lieka apģērba kārta. Ar ģimenes un draugu palīdzību viņam zibenīgi izdevās sarūpēt vēl 3 teltis Ukraiņu grupai.

R, Bergmanim bērni iemācīja Ukraiņu rīta rosmes deju “Čučuva”, savukārt sirsnīgās sarunās ar   Ukraiņu grupas audzēkņiem nācās izprast situācijas skaudro realitāti un nopietnību ar kuru ikdienā sadzīvo viņu mazās sirsniņas.

LIZDA aicina arī citus politiķus sekot šim piemēram un pieteikties dalībai akcijā “Pierādi, ka vari! Pirmsskolas pedagogi izaicina deputātus un ministrus!”

Lūdzam līdz 7. augustam pieteikt savu dalību akcijā, rakstot uz e-pastu lizda@lizda.lv.