Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Uzsākam sarunas ar politiskajām partijām par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzsākusi sarunas ar politiskajām partijām par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kā arī par izglītības un zinātnes nozarei aktuāliem jautājumiem. Pirmā tikšanās ar – Konservatīvajiem. LIZDA aicina Eiropas Parlamenta deputātu kandidātus izvirzīt skolotāja profesijas prestiža un statusa atjaunošanu kā vienu no galvenajiem mērķiem 2024. gada EP velēšanās!

Nākamā gada jūnijā ES pilsoņi savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā (EP) ievēlēs jau desmito reizi, un pēc vēlēšanām tiks nominēta jauna Eiropas Komisija. Vēlēšanas sniedz politiskajām partijām un izglītības arodbiedrībām iespēju dot Eiropas politikai jaunus mērķus, virzienus un impulsus. Pamatojoties uz Eiropas Izglītības arodbiedrības komitejas (ETUCE) Eiropas mērogā realizēto kampaņu #Making Teaching Attractive, izglītības arodbiedrības mobilizējas visā Eiropā, un pieprasa, lai katra EP pārstāvja politiskajā darba kārtībā kā prioritāte tiktu izvirzīta skolotāja profesijas prestiža un statusa atjaunošana. LIZDA aicina EP deputātu kandidātus uzrunāt sabiedrību, tostarp vecākus un skolēnus, veicinot izpratni par atbilstoši finansētās izglītības sistēmas nozīmi Eiropas valstu labklājības veidošanā.  LIZDA sadarbosies ar EP deputātu kandidātiem un vēlētājiem, iestājoties par kvalitatīvas valsts izglītības pieejamību un konkurētspējīgu izglītības finansējumu. LIZDA aicina EP kandidātus atbalstīt šādus izglītības principus:

  1. skolotāju un akadēmisko aprindu profesionālā autonomija un akadēmiskā brīvība;
  2. pienācīgas algas skolotājiem, pasniedzējiem un citiem izglītības darbiniekiem;
  3. kvalitatīva pedagogu apmācība un nepārtraukta profesionālā pilnveide;
  4. pedagogu karjeras uzsākšanas un prakses metodika;
  5. vienlīdzības un dažādības veicināšana;
  6. veselīga un droša darba vide izglītībā;
  7. darba un privātās dzīves līdzsvars un pārmērīgas darba slodzes kontrole;
  8. demokrātiska skolas kultūra un koleģiāla vadība izglītībā;
  9. spēcīgs un jēgpilns sociālais dialogs;
  10. nodrošināt pienācīgu statusu un prestižu pedagoga profesijai visos izglītības līmeņos – sākot no pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības līdz profesionālajai izglītībai un augstākajai izglītībai un pētniecībai.