Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Valdība precizē kritērijus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupās

Ministru kabinets precizējis kritērijus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē.

Turpmāk minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības klašu grupās valstspilsētās ir 120 izglītojamie, administratīvajos centros (izņemot valstspilsētas) – 90 izglītojamie, bet reģions ārpus administratīvajiem centriem – 40 izglītojamie. Valsts augstskolas un privātās vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupās minimālais izglītojamo skaits nedrīkst būt zemāks par 40 izglītojamiem, savukārt vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā – 25 izglītojamiem.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsver, ka skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, sniegs iespēju paplašināt izglītības programmu piedāvājumu izglītojamajiem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādējādi arī lietderīgi izmantojot izglītības jomai piešķirto finansējumu.