Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Valsts augstākās amatpersonas sveic pedagogus profesionālajos svētkos

Oktobra sākums tradicionāli ir laiks, kad Latvijas izglītības nozares darbinieki svin savus profesionālos svētkus – gan lokāli, gan Pasaules skolotāju dienu.

 

13.Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces apsveikums

Godātie Latvijas skolotāji! Mūsu skolās rit jauns mācību gads, un tas sākās ar lielu cerību, ka mācības notiks klātienē. Daļēji tas arī izdodas, taču prasa no jums lielu atbildību, pacietību un arī iecietību. Tas ir milzīgs izaicinājums gan jums, gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Es novēlu, lai šajā mācību gadā pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbība būtu īpaši veiksmīga! Jo tas ir mūsu bērnu labā.

Pagājušā mācību gadā jūs lieliski pierādījāt, ka spējat strādāt radoši un ātri reaģēt uz notikumiem, ka esat atvērti mūsdienu tehnoloģiju risinājumiem un pat ārkārtas apstākļos nezaudējat skolotāja misijas apziņu.

Labas izglītības pamatā ir individuāls un personīgs darbs ar katru skolēnu, kas iespējams vienīgi klātienes saskarsmē. Lai izdodas uzturēt šo saikni un, cik vien iespējams, nodrošināt to, ka skolotājs un skolēns tiekas klasē un skolas solā, nevis datora ekrānā!

Skolotāja ieguldījums un devums skolēnam ir ļoti nozīmīgs, jo tieši skolotājs līdz ar ģimeni veido jauno personību, veido vērtību izpratni. Tieši skolotāji bieži vien ir tie, kas modina skolēnā aizrautīgu interesi par kādu zinību jomu un palīdz veidot pirmos lēmumus par nākotnes profesiju. To jūs panākat ar savu degsmi, darba mīlestību un erudīciju konkrētajā mācību priekšmetā.

Paldies jums par lielo izturību šajos grūtajos Covid-19 pandēmijas apstākļos, paldies par jūsu sirdsgudrību un profesionālo patriotismu!

Sirsnīgi sveicu jūs Latvijas Skolotāju un Pasaules Skolotāju dienā!

 

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums Pasaules skolotāju dienā

Godājamie Latvijas pedagogi! Sirsnīgi pateicos par jūsu līdzšinējo darbu aizvadītajā mācību gadā un par krietno apņēmīgumu, ar kādu uzsākts jaunais mācību gads!

Mainoties laikmetiem, skolotāja misija un atbildība saglabājusies nemainīga. Skolotājs ir savu skolēnu un visas sabiedrības audzinātājs. Eiropā izglītība vēsturiski ir centrēta uz personības veidošanu, uz cilvēku kā augstāko vērtību sabiedrībā, ko Latvijā piedevām bagātina mūsu daudzveidīgais latviskums.

   

Lielie ideāli piešķir īpašu jēgu arī ikdienas solim. Ideālisms dod spēku un ļauj pārvarēt dažādas grūtības, tostarp tās, ko piedzīvo visa pasaule.

Tāpēc šobrīd īpaši svarīgs ir jūsu atbalsts gan audzēkņiem, gan kolēģiem, jūsu noturīgums un līdzsvarotība dažādās situācijās, jo šo attieksmju un rīcību kopums veido skolas gaisotni, kalpo par paraugu citiem. Jūsu spējas piemērot savas zināšanas un pieredzi šodienas prasībām ir ļoti nozīmīgas un izšķirošas nākotnes Latvijai.

Paldies jums par skolotāja misijas apzināšanos un turpināšanu!

 

Latvijas Republikas Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa apsveikums

Mīļie Latvijas pedagogi un skolotāji! Sveicu jūs Starptautiskajā skolotāju dienā! Vēlos izteikt vissirsnīgāko pateicību par jūsu darbu, bērniem veltīto mīlestību un laiku, vadot viņus izaicinājumiem pilnajā izglītošanās un pieaugšanas ceļā.

     Jūs pārstāvat vienu no sabiedrībā cienītākajām profesijām – skolotāja būtība ir izglītot un apmācīt patstāvīgai dzīvei jauno paaudzi, mūsu Latvijas valsts nākotnes veidotājus. Skolas gados iegūtās zināšanas un prasmes būtiski ietekmē cilvēka turpmāko dzīves gaitu. Kā sabiedrība un valsts esam ieinteresēti, lai mūsu jaunie līdzcilvēki ir labi izglītoti, kompetenti un radoši, garīgi un fiziski stipri.

Jāatzīst, ka iepriekšējais mācību gads bija izaicinājumu un pārbaudījumu pilns mums visiem – gan skolēniem un skolotājiem, gan arī vecākiem. Arī šajā mācību gadā būs jāsadzīvo ar Covid-19, taču esam izvirzījuši skaidru mērķi – nodrošināt mācību procesu klātienē. Kopīgiem spēkiem mums ir jādara viss, lai šo mērķi sasniegtu. Tas prasa papildu spēkus, tāpēc no sirds pateicos par darbu un enerģiju, ko ieguldāt,  lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu mācību procesu.

Novēlu panākumus un izturību izglītošanas darbā, pozitīvu enerģiju sabiedriskajā dzīvē un stipru veselību pandēmijas laikā!