Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vanaga: Ir neapstrīdami, ka veselības sistēmai nepieciešams papildus finansējums, taču ne no izglītības nozares!

Vēršoties pie Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa,Izglītības un zinātnes ministrijas,Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Saeimas Budžeta un finanšu komisijas deputātiem un pie sociālajiem partneriem, Latvijas Izgltītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kategoriski iebilst pret apropriācijas pārdali, pārvirzot Veselības ministrijas akūtajām vajadzībām aptuveni 8,5 miljonus eiro no finansējuma izglītībai un zinātnei.

 

 

Lai gan LIZDA kopumā atbalsta finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai, tomēr, ņemot vērā, ka izglītība un zinātne ir pieteikta kā prioritārā nozare, arodbiedrība iebilst pret finansējuma samazināšanu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmās, izmantojot to kā vienu no lielākajiem finansēšanas avotiem Veselības ministrijai plānotajā apropriācijas pārdalē.

LIZDA vērš uzmanību, ka izglītības un zinātnes nozarē ir daudz vajadzību, kas būtiski ietekmē izglītības un zinātnes kvalitāti un kam finansējums netiek nodrošināts nepieciešamā apmērā vai netiek nodrošināts vispār, piemēram:

 • konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana pedagogiem salīdzinot ar citām profesijām;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nevienlīdzības novēršanai darba samaksas nodrošināšanā;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļējas darba samaksas finansēšanai no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem;
 • skolotāja mentora pienākumu apmaksai pirmsskolas un citu izglītības iestāžu pedagogiem;
 • valsts akreditēto profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai;
 • atbalsta personālam kvalitatīvas iekļaujošas izglītības nodrošināšanai, jo īpaši logopēda un speciālā pedagoga pieejamības nodrošināšanai;
 • papildus finansējuma nodrošināšanai pedagogiem darbam ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām;
 • speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai pilnā apmērā;
 • ikgadējam finansējuma pieaugumam augstākajai izglītībai un zinātniskajai darbībai;
 • finansējuma nodrošināšanai Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 35.panta 2.daļā noteiktajam;
 • digitālo mācību līdzekļu platformu, kurās ir iekļauts izglītības procesa īstenošanai nepieciešamais saturs un tā dažādas apguves iespējas, piemēram, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, uzdevumi.lv u.c., abonēšanai, lai izglītojamajiem un pedagogiem būtu pieejami visi nepieciešamie resursi;
 • sociālās atbalsta programmas pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā, nodrošināšanai;
 • veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanai pedagogiem no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā IZM dibinātās izglītības iestādēs;
 • pedagoģijas studiju maksas un paaugstinātu stipendiju segšanai no valsts budžeta līdzekļiem pedagogiem, kas vienlaicīgi ir studenta un darba ņēmēja – pedagoga statusā izglītības iestādē;
 • studiju kredītu dzēšanas atsākšanai no valsts budžeta līdzekļiem kredīta ņēmējiem, kas pēc studiju pabeigšanas kļūst par darba ņēmējiem – pedagogiem izglītības iestādēs.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga viennozīmīgi norāda: “kauns un negods valdībai, kas postulēja divas prioritārās nozares-IZGLĪTĪBA UN VESELĪBA, bet tagad atņem naudu izglītībai un zinātnei vairāk kā 8 miljonu eiro apmērā.  Cilvēki taču gāja ielās, lai iestātos par izglītības nozari! Ir neapstrīdami, ka veselības sistēmai nepieciešams papildus finansējums, taču ne no izglītības nozares. Nedrīkst naudu atņemt ne veselības, ne izglītības nozarei!”