Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vēl līdz 11. maijam var piedalīties LIZDA konkursā pirmorganizācijām  “Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atgādina, ka  izsludina konkursu LIZDA pirmorganizācijām  “Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam”.  

 

Konkursa mērķis ir aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos iestāties LIZDA, lai pirmorganizācijās un institucionālajās arodorganizācijās palielinātos biedru skaits, kas dotu iespēju vēl aktīvāk, profesionālāk veidot sociālo dialogu nozarē.  

 

Jo būs lielāks biedru skaits LIZDA, jo veiksmīgāk mums izdosies panākt sabalansētu darba slodzi, cienīgāku darba algu, kvalitatīvāku un pieejamāku profesionālo atbalstu, paaugstināt pedagoga un zinātnieka profesijas prestižu, panākt augstāku minimālo darba samaksu, stiprināt nozarē strādājošo tiesību ievērošanu, veidot labāku psiholoģisko mikrovidi darba vietās! Jo mēs būsim skaitliski vairāk LIZDA, jo ātrāk panāksim labāku darba rītdienu katram un visiem kopā!

Dalību konkursā var pieteikt :

  • LIZDA reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurai pēdējo trīs gadu laikā  bijis biedru skaits vairāk kā 80 % no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā;
  • LIZDA reģistrēta pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācija, kurai konkursa laikā biedru skaits sasniedzis vairāk kā 80 % no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā;
  • No jauna izveidota LIZDA pirmorganizācija, institucionālā arodorganizācijakurā iestājušies vairāk kā 80% no kopējā darbinieku skaita attiecīgajā organizācijā.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam līdz 2022.gada 11. maijam jāiesūta konkursa pieteikuma veidlapa (pievienota e-pasta pielikumā) savam LIZDA arodorganizācijas priekšsēdētājam https://www.lizda.lv/kontakti/daliborganizacijas/.

LIZDA arodorganizāciju priekšsēdētāji, pārbaudot konkursa pieteikuma veidlapā norādītos  datus par LIZDA biedriem un kopējo darbinieku skaitu, konkursa pieteikumus, kas atbildīs noteikumiem, nosūtīs uz LIZDA e-pastu: akcija@lizda.lv.

 

Kopējais balvu fonds – 3000 EUR, no LIZDA attīstības fonda.  

Ikviens konkursa dalībnieks piedalīsies izlozē, kurā būs iespējams laimēt vienu no desmit balvām 300 eiro vērtībā:

    • 5 balvas (katra 300 eiro vērtībā) konkursa dalībniekiem, kuriem pēdējo trīs gadu laikā biedru skaits ir virs 80% no izglītības iestādē/ zinātniskajā institūtā strādājošo skaita;
    • 5 balvas (katra 300 eiro vērtībā) konkursa dalībniekiem, kuriem izdevies panākt konkursa laikā biedru skaitu virs 80% no izglītības iestādē/ zinātniskajā institūtā strādājošo skaita.