Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vienojas atjaunot Jauno pedagogu padomi

Arodbiedrība ir nenovērtējama platforma, kur izteikties, diskutēt ar kolēģiem. Tā ir iespēja runāt par jebkuru profesionālajai darbībai  būtisku tēmu, iespēja atrast domubiedrus un reāli mainīt, uzlabot procesus. Tā, diskutējot par LIZDA iniciatīvu atjaunot Jauno pedagogu padomes darbību, šonedēļ norādīja viena no jauno pedagogu  pārstāvēm Santa Kalniņa.

Uzrunājot vairāk kā 40 sanāksmes dalībniekus, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pateicās tiem jaunās paaudzes speciālistiem, kuri ir gatavi aktīvi iesaistīties arodbiedrības darbībā, sniedzot savu artavu jauno pedagogu interešu aizstāvībā. Arodorganizācijas vadītāja uzsvēra, ka, saglabājot principu “viens par visiem un visi par vienu” un nešķirojot biedrus pēc vecuma un pieredzes, LIZDA tomēr apzinās, ka organizācija ir jāstiprina nākotnes perspektīvā un ir jādomā par atjaunotni.
Viens no svarīgākajiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanai ir Jauno pedagogu padomes atjaunošana, lai jauno speciālistu tiesības un intereses tiktu aktualizētas, sadzirdētas un pārstāvētas sākot no darba vietas līdz pat starptautiskajam līmenim.
Jauniešu padomes mērķis būtu pārstāvēt LIZDA jauniešu tiesība un intereses, izglītot un popularizēt arodbiedrības darbību, veicināt jauniešu līdzdalību, apzināt LIZDA jauniešu vajadzības un darba vides problēmas, izvirzīt priekšlikums LIZDA valdei un padomei, piedaloties sēdēs ar padomdevēju tiesībām utml.
Pirmās tikšanās laikā vairāki jaunie pedagogi uzsvēra, ka ir būtiski runāt ne vien par materiālajiem stimuliem un praktiskajiem uzlabojumiem, ko saviem biedriem palīdz sasniegt LIZDA, bet arī par jaunās paaudzes domāšanas veida izmaiņām, par arodbiedrības globālās būtības un idejas aktualizēšanu. Jaunie pedagogi ir pārliecināti, ka 21. gadsimts priekšplānā izvirza ne tikai materiālās vērtības, bet arī risinājumus, kas arvien biežāk balstīti misijas, sociālās solidaritātes, nediskriminācijas un līdzīgās idejās.
LIZDA un nozares jaunie profesionāļi vienojās tuvākā mēneša laikā apzināt pretendentus  uz JPP priekšsēdētāja un vietnieku posteņiem, lai, ievēlot organizācijas vadību, padomes darbība varētu pilnā mērā tikt reanimēta.