Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Visi kopā esam panākuši pedagoģisko darbinieku darba algu pieaugumu no 2024. gada 1. janvāra par 12,2%

Šodien Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos nr.445, kas paredz zemākās darba algas likmes palielināšanu visiem pedagogiem (sākot no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai). Panācām arī risinājumus administrācijai (metodiķiem, vadītāju vietniekiem, vadītājiem). Tā ir mūsu kopīgā uzvara! Paldies katram, kurš iesaistījās un bija aktīvs!
Pieņemtā norma paredz pedagoģisko darbinieku darba algu pieaugumu no 2024.gada 1. janvāra par 12,2%.
Pateicoties LIZDA aktīvai rīcībai normatīvā dokumenta grozījumu izstrādē:
1. Saskaņā ar Satversmes tiesas 2023.gada 29.jūnija spriedumu lietā Nr. 2022-31-03, pirmsskolas pedagogu zemākā darba algas likme no 2024.gada 1.janvāra ir vienāda ar vispārējās un profesionālās izglītības pedagoga zemāko darba algas likmi un pieaug par 23,1%.
2. Lai ievērotu pedagogu amatu hierarhiju, nosakot zemāko mēneša algas likmi izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un izglītības metodiķiem, zemākās mēneša darba algas likmes pieaugums no 2024.gada 1.janvāra ir 17,87%, savukārt izglītības iestāžu vadītājiem (tai skaitā pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu vadītājiem) ar izglītojamo skaitu no 1001 līdz 3001 un vairāk – par 12,2%, vadītājiem ar izglītojamo skaitu no 801 līdz 1000 – par 18,8%, vadītājiem ar izglītojamo skaitu no 501 līdz 800 – par 19,9%, vadītājiem ar izglītojamo skaitu no 301 līdz 500 – par 19,3%, vadītājiem ar izglītojamo skaitu no 151 līdz 300 – par 21,5%, vadītājiem ar izglītojamo līdz 150 – par 23,5%.