Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Kontakti > Birojs un vadība

Birojs un vadība

Inga Vanaga

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
E-pasts: inga.vanaga@lizda.lv
Tālrunis: 259 98 994
533.kab.

Irina Avdejeva
PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE
E-pasts: irina.avdejeva@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 771
530.kab.
Maruta Saliņa

VECĀKĀ GRĀMATVEDE
Grāmatvedība un finanses
E-pasts: maruta.salina@lizda.lv
Tālrunis: 292 09 798
526.kab.

Elīna Vārtukapteine – Salaka

BIROJA VADĪTĀJA
Kanceleja un saimnieciskie jautājumi
E-pasts: lizda@lizda.lv
Tālrunis: 261 09 595; 672 70 273
532.kab.

Gita Strazdiņa

EKSPERTE IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS

E-pasts: gita.strazdina@lizda.lv
Tālrunis: 26598394
525.kab.

 

 

Anda Grīnfelde
EKSPERTE SOCIĀLI EKONOMISKAJOS JAUTĀJUMOS
 Atalgojums, budžets, sociālās garantijas
E-pasts: anda.grinfelde@lizda.lv
Tālrunis: 292 65 476
525.kab.
Dita Štefenhagena

EKSPERTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES  UN ĀRĒJO SAKARU JAUTĀJUMOS
Augstākā izglītība, zinātne, sadarbības veicināšana, projektu īstenošana, starptautiskā komunikācija
E-pasts: dita.stefenhagena@lizda.lv
Tālrunis: 298 24 554
525.kab.

Guntis Meisters
SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
 Sabiedriskās attiecības un mārketinga sadarbības projekti
E-pasts: guntis.meisters@lizda.lv
Tālrunis: 260 01 328
Irina Kostecka

ARODBIEDRĪBAS DATU BĀZU ADMINISTRATORE
Datu bāzes, atskaites, telefoni, LIZDA kartes
E-pasts: irina.kostecka@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 708, 672 702 73
520.kab.

Olga Fiļipova

LIZDA FONDA LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE
Materiālās palīdzības aprēķins un izmaksa, fonda atskaites
E-pasts: fonds@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 803, 672 702 73
520.kab.

Liene Janeka

JURISKONSULTE
E-pasts: liene.janeka@lizda.lv
Tālrunis: 25690988, 67270273
526. kab.