Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Kontakti > Birojs un vadība

Birojs un vadība

Inga Vanaga

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
E-pasts: inga.vanaga@lizda.lv
Tālrunis: 259 98 994
533.kab.

Ilze Priževoite

PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE
E-pasts: ilze.prizevoite@lizda.lv
Tālrunis: 266 83 551
530.kab.

Maruta Saliņa

VECĀKĀ GRĀMATVEDE
Grāmatvedība un finanses
E-pasts: maruta.salina@lizda.lv
Tālrunis: 292 09 798
526.kab.

Elīna Vārtukapteine

BIROJA ADMINISTRATORE
Kanceleja un saimnieciskie jautājumi
E-pasts: lizda@lizda.lv
Tālrunis: 261 09 595; 672 70 273
532.kab.

Guntis Meisters
SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
 Sabiedriskās attiecības un mārketinga sadarbības projekti
E-pasts: guntis.meisters@lizda.lv
Tālrunis: 260 01 328
502.kab.
Brigita Fricsone
JURISKONSULTE
Juridiskā palīdzība, konsultācijas biedriem, apmācības
E-pasts: brigita.fricsone@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 701, 672 702 73
526.kab.
Anda Grīnfelde
EKSPERTE SOCIĀLI EKONOMISKAJOS JAUTĀJUMOS
 Atalgojums, budžets, sociālās garantijas
E-pasts: anda.grinfelde@lizda.lv
Tālrunis: 292 65 476
525.kab.
Irina Avdejeva
EKSPERTE IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMOS
Pirmsskolas, speciālā, profesionālā, vispārējā,
interešu un profesionālās ievirzes izglītība
E-pasts: irina.avdejeva@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 771
525.kab.
Dita Štefenhagena

EKSPERTE AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES JAUTĀJUMOS UN ĀRĒJO SAKARU KOORDINĒTĀJA
Augstākā izglītība, zinātne, sadarbības veicināšana, projektu īstenošana, starptautiskā komunikācija
E-pasts: dita.stefenhagena@lizda.lv
Tālrunis: 298 24 554
525.kab.

Irina Kostecka

ARODBIEDRĪBAS DARBA KOORDINĒTĀJA
Datu bāzes, atskaites, telefoni, LIZDA kartes
E-pasts: irina.kostecka@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 708, 672 702 73
520.kab.

Olga Fiļipova

LIZDA FONDA LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE
Materiālās palīdzības aprēķins un izmaksa, fonda atskaites
E-pasts: fonds@lizda.lv
Tālrunis: 278 97 803, 672 702 73
520.kab.