Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Noslēgta Ģeneralvienošanās Saldū

LIZDA Saldus novada arodorganizācija 4. novembrī ir noslēgusi Ģenerālvienošanos par sadarbību ar Saldus novada pašvaldību uz 3 gadiem. Dokumentu parakstīja Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un arodorganizācijas priekšsēdētāja Ilze Vītoliņa. Ģenerālvienošanās apliecina stabilas sadarbības un sociālā dialoga turpināšanos un attīstību.

Iepriekšējā Ģenerālvienošanās tika noslēgta 2019.gadā, bet tagad Saldus novads ir paplašinājies. Tajā iekļautas arī bijušās Brocēnu novada izglītības iestādes. Ģenerālvienošanās nosacījumi attiecas uz visiem Saldus novada izglītības iestāžu darbiniekiem. Tā nostiprina darbinieku tiesisko aizsardzību, paredz darba un sociālās garantijas, kā arī pušu informācijas apmaiņu. Tas ir īpaši svarīgi apstākļos, kad 2022.gadā Saldus novadā plānota izglītības iestāžu tīkla turpmāka optimizācija.

Ilze Vītoliņa,

Saldus novada arodorganizācijas priekšsēdētāja