Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Darbības virzieni

Darbības virzieni

LIZDA darbības pamatvirzieni 2020. – 2025. gadam apstiprināti LIZDA VII Kongresā 2. daļā 2020. gada 3. oktobrī.
Rīcības programmā apkopoti galvenie mērķi, uzdevumi, kurus plānojam sasniegt līdz LIZDA VIII Kongresam 2025. gadā.

LIZDA darbības pamatvirzieni 2020. – 2025. gadam gadam atrodami šeit:

LIZDA darbības pamatvirzieni

LIZDA VII Kongress pieņēma rezolūcijas 2020. – 2025. gadam:

LIZDA rezolūcija par sabalansētu darba slodzi un cienīgu darba samaksu

LIZDA rezolūcija par profesionālo atbalstu izglītības un zinātnes nozarē strādājošajiem 

LIZDA rezolūcija par profesijas prestiža paaugstināšanu

LIZDA rezolūcija par piederību un solidaritāti

LIZDA VII Kongress pieņēma aicinājumu:

LIZDA aicinājums “Par sadarbību”