Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Darbības virzieni

Darbības virzieni

LIZDA darbības pamatvirzieni 2015. – 2020. gadam apstiprināti LIZDA VI Kongresā 2015. gada 23. maijā.
Rīcības programmā apkopoti galvenie mērķi, uzdevumi, kurus plānojam sasniegt līdz LIZDA VII Kongresam 2020. gadā.

LIZDA darbības pamatvirzieni 2015. – 2020. gadam atrodami šeit:

LIZDA darbības pamatvirzieni

LIZDA VI Kongress pieņēma sešas rezolūcijas 2015. – 2020. gadam. Tās atrodamas šeit:

LIZDA rezolūcija par augstako izglītibu un zinātni

LIZDA rezolūcija par izdienas pensijām

LIZDA rezolūcija par jaunajiem pedagogiem

LIZDA rezolūcija par pedagogu darba samaksas jauno modeli

LIZDA rezolūcija par pirmsskolas izglītības problēmām

LIZDA rezolūcija par sociālajām garantijām izglītības iestažu darbiniekiem