Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Padome

Padome

LIDZA Padome ir augstākā LIZDA lēmējinstitūcija Kongresu starplaikos un izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot tos, kuri ir Kongresa kompetencē. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi trīs mēnešos.LIZDA Padomes kompetencē ir sekojoši jautājumi:

 • organizēt arodbiedrības darbības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
 • izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
 • sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
 • izstrādāt arodbiedrības stratēģiju;
 • apstiprināt LIZDA darbības plānu un budžetu, kontrolēt to izpildi;
 • ievēlēt LIZDA Valdes locekļus un to kandidātus;
 • apstiprināt priekšsēdētāja un vietnieka darba samaksas apmēru, kā arī atbildības jomas;
 • ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
 • ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
 • reģistrēt teritoriālās arodorganizācijas, arodorganizāciju apvienības un institūciju arodorganizācijas;
 • lemt par LIZDA iestāšanos Latvijas un citu valstu arodbiedrību apvienībās, ievēlēt delegātus un pārstāvjus šajās organizācijās.

  Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un tie ir sasistoši visiem LIZDA biedriem.

  LIZDA Padomi veido visu teritoriālo arodorganizāciju priekšsēdētāji, arodorganizāciju apvienību un institūciju arodorganizāciju priekšsēdētāji, kuri pārstāv ne mazāk kā 100 biedru un, kuriem nav augstākstāvošas arodorganizācijas. Dalīborganizāciju, kuras sastāvā ir līdz 1000 biedriem, padomē pārstāv tās priekšsēdētājs. Katri nākošie 1000 biedri dod tiesības deleģēt Padomes sastāvā papildus pārstāvi, kura izvirzīšanas kārtību nosaka pati dalīborganizācija. LIZDA priekšsēdētājs vienlaikus ir Padomes priekšsēdētājs, bet LIZDA priekšsēdētāja vietnieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

  LIZDA PADOMES SASTĀVS 2015 – 2020

  1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
  2. Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
  3. Aiga Šēnberga, Kuldīgas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  4. Andris Pakers, Preiļu starpnovadu AO priekšsēdētājs
  5. Andris Pimenovs, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas AO priekšsēdētājs
  6. Anita Asare, Rīgas pilsētas AO priekšsēdētāja
  7. Anta Zāģere, Aizkraukles starpnovadu AO priekšsēdētāja
  8. Ausma Klētniece, Cēsu starpnovadu AO priekšsēdētāja
  9. Dace Caune, Madonas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  10. Dace Ruško, Ludzas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  11. Evita Liepa-Kuhto, Dobeles starpnovadu AO priekšsēdētāja
  12. Edīte Kaimiņa, Limbažu starpnovadu AO priekšsēdētāja
  13. Ilze Trapenciere, Latvijas Zinātnes darbinieku AO apvienības priekšsēdētāja
  14. Ilze Vītoliņa, Saldus un Brocēnu novadu AO priekšsēdētāja
  15. Ināra Radčenko, Jelgavas pilsētas AO priekšsēdētāja
  16. Indra Mokorenko, Liepājas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  17. Inga Ermansone, Jēkabpils starpnovadu AO priekšsēdētāja
  18. Inta Genesa – Plaude, Liepājas Universitātes AO priekšsēdētāja
  19. Inta Libreiha, Talsu starpnovadu AO priekšsēdētāja
  20. Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas AO priekšsēdētāja
  21. Kristīne Junkule, Daugavpils un Ilūkstes novadu AO priekšsēdētāja
  22. Laila Ozoliņa, Valkas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  23. Līvija Baļčūne, Rīgas pilsētas AO pārstāve
  24. Māra Graudiņa, Bauskas starpnovadu AO priekšsēdētāja
  25. Nataļja Grjazeva, Rīgas pilsētas AO priekšsēdētājas vietniece
  26. Olga Markova, Balvu starpnovadu AO priekšsēdētāja
  27. Rasma Vanaga, Gulbenes novada AO priekšsēdētāja
  28. Regīna Sakoviča, Krāslavas un Dagdas novadu AO priekšsēdētāja
  29. Sandis Bērziņš, Jūrmalas pilsētas AO priekšsēdētāja
  30. Sergejs Paipals – Šulcs, Ventspils pilsētas AO priekšsēdētāja
  31. Simona Petrovica, Liepājas pilsētas AO priekšsēdētāja
  32. Skaidrīte Marča, Pierīgas novadu AO priekšsēdētāja
  33. Svetlana Orlova, Daugavpils pilsētas AO priekšsēdētāja
  34. Tamāra Kuciņa, Ventspils novada AO priekšsēdētāja
  35. Tamāra Pokrovska, Jelgavas un Ozolnieku novadu AO priekšsēdētāja
  36. Tatjana Marhileviča, Tukuma starpnovadu AO priekšsēdētāja
  37. Alīna Romanovska, Daugavpils Universitātes AO priekšsēdētāja
  38. Velga Kalniņa, Ogres starpnovadu AO priekšsēdētāja
  39. Vija Dikule, Rēzeknes un Viļānu novadu AO priekšsēdētāja
  40. Ziedīte Aigare, Alūksnes un Apes novadu AO priekšsēdētāja
  41. Zinta Irbe, Valmieras starpnovadu AO priekšsēdētāja