Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Valstu ziņojumi

Country report. Latvia. LV Country report. Czech Republic. CZ Country report. Lithuania. LT Country report. Poland. PL   […]

Read More…

Aptauja un valstu ziņojumi

Aptauja Nr.1: 1. Annex Aptauja Atbalsts jaunajiem pedagogiem Aptauja Nr 2: 2. Annex Aptauja Izglītības iestāžu vadītāji par atbalstu jaunajiem pedagogiem Valstu ziņojumi: Country report. Latvia. LV Country report. Czech Republic. CZ Country report. Lithuania. LTCountry report. Poland. PL Country report. Lithuania. LT […]

Read More…

NOSLĒGUMA KONFERENCE “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” – 2024.gada 17. janvāris

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 2024. gada 17. janvārī organizē starptautisko konferenci “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, kuras mērķis ir apzināt jauno pedagogu atbalsta mehānismus un labās prakses piemērus Latvijā un starptautiski, un izstrādāt priekšlikumus jauno pedagogu atbalsta sistēmas izveidei. Notiks konferences “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” noslēguma pasākums https://www.instagram.com/p/C2HOJM4Ctc_/ Top rokasgrāmata par atbalsta […]

Read More…

Lekciju materiāli jaunajiem skolotājiem seminārā “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” 2023. gada 1.-2.decembrī

Semināra laikā jaunie pedagogi iepazinās ar vieslektorēm L. Bērziņu un K.Vilcāni, izzinot tematus par vardarbību un labbūtību. Pedagogi tika informēti par starptautiski veidoto rokasgrāmatu jaunajiem pedagogiem, kurā apkopotas vairākas aktuālas tēmas un ārvalstu partneru pieredze. Lekciju materiāli: Digitala rokasgramata_D.Stefenhagena Labbutibas resursi ikdienai_K.Vilcane Vardarbība pret pedagogu_L.Berzina […]

Read More…

Seminārs “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” Rīgā, Islande Hotel 2023.gada 1.-2. decembrī.

Projekta ietvaros LIZDA organizē semināru “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” 23 pedagogiem no Latvijas pašvaldībām. Semināra programma Programma_uz 1.12.23. Kopsavilkums (darba grupas) darba grupu DEC 2023 rezultāti Detalizēti par semināra norisi un tematiku iespējams apskatīt soc. medijos: Pieaugot profesijas novecošanās un jauno speciālistu piesaistes problemātikai, LIZDA iesaistās šīs tēmas risināšanā, Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem […]

Read More…

Starptautisks seminārs jaunajiem skolotājiem no Latvijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, 2023. gada 15-17 septembris, Rīga.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība organizē starptautisku semināru “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” (Professionally supported novice teacher) Darbs grupās, diskutējot par tādiem problēmjautājumiem kā arodbiedrību loma jauno pedagogu atbalstā. Kā arī jaunajai pasniedzēju paaudzei komfortabla skolu vide. Kopumā jāatzīst, ka semināra svarīgākais posms ir tieši darbs grupās, kad visi delegāti diskutē par dažādiem, jaunajiem pedagogiem […]

Read More…