Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aptaujas “Par augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba apstākļiem” rezultāti un prezentācijas

No 2019. gada aprīļa līdz septembrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība veica Latvijas augstākās izglītības iestāžu mācībspēku interneta aptauja par viņu darba apstākļiem augstskolās. Rezultāti parādīja, ka augstskolu un koledžu nodarbinātībā pastāv vairākas problēmas – zems atalgojums, darba samaksa netiek iekļauti visi darba pienākumi. mācībspēki ir pārslogoti un nereti saskaras ar “izdegšanas sindromu”. Aptaujā konstatētas arī pozitīvas tendences. Proti, mācībspēki pārsvarā pozitīvi izsakās par resursu pieejamību augstskolas un augstu vērtē sadarbību ar augstskolu administratīvo aparātu.

Aptaujas  Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem kopsavilkums PD

LIZDA_APTAUJA_PREZENTACIJA PDF