Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina piedalīties aptaujā “Atbalsts jaunajiem pedagogiem uzsākot darbu izglītības iestādē”

Aptauja tiek veikta četrās valstīs (Latvijā, Lietuvā, Polijā un Čehijā) ar mērķi noskaidrot, kā jaunie pedagogi jūtas uzsākot darbu izglītības iestādē un kā tiek organizēts atbalsts uzsākot pedagoga darba gaitas, lai sagatavotu ieteikumus jauno pedagogu atbalsta sistēmas izveidei, Erasmus+ programmas projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 ietvaros.

Pētījuma rezultāti tiks prezentēti LIZDA un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas kopīgi organizētajā konferencē “Jauniešu motivācija pedagoga darbam”, kuras mērķis būs identificēt faktorus, kuri visvairāk motivē jauniešus izvēlēties pedagoga profesiju un strādāt izglītības iestādēs.

Aptauja “Atbalsts jaunajiem pedagogiem” aizpildāma līdz 2022.gada 18.februārim. Pedagogiem, kuri vēlas piedalīties aptaujā, lūdzam interesēties pie savu Arodorganizāciju vadītājiem!