Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Projekti un pētījumi

Projekti un pētījumi

Starptautiski salīdzinošie un vietējie izglītības pētījumi parāda esošo situāciju visos izglītības līmeņos un sniedz priekštatu, kādi uzlabojumi izglītības sistēmā nepieciešami. Izglītības politikas veidotājiem pētījumu rezultātus vajadzētu izmantot kā atskaites punktu dažādu reformu un pārmaiņu īstenošanā. Savukārt pedagogi pētījumu rezultātus un rekomendācijas var izmantot izglītības procesa pilnveidošanai skolās.