Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Analizējam pedagoga profesijas nākotnes izaicinājumus

Šodien un rīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri tiekas seminārā “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs”, kas notiek Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” ietvaros.

 

Seminārā piedalās vairāk nekā 20 jaunie pedagogi no visiem Latvijas reģioniem, tostarp LIZDA Jauno izglītības darbinieku padomes locekļi.

Uzrunājot jaunos pedagogus, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga norādīja: “Jūsu rokās ir Latvijas rītdiena! Novērtējiet sevi! Lepojieties ar sevi! Lepojieties ar to, ka jūs esat pedagogi! Jūs esat piemērs mūsu jaunajai paaudzei tam, cik svarīga ir pilsoniskā aktivitāte, iesaistīšanās globālo procesu veidošanā un vadīšanā”.

I. Vanaga arī uzsvēra, ka, tikai satiekoties klātienē, uzklausot jauno skolotāju viedokli, ir iespējams precīzi izprast, kas nākamajai pedagogu paaudzei ir svarīgi, kādos aspektos viņiem ir nepieciešama palīdzība, kādus jautājumus ir skaļāk jāpiesaka politiskajā līmeni. Sajust laika pulsu var tikai kopīgās tikšanās reizēs, klātbūtnes diskusijās, savstarpējā viedokļu apmaiņā.

 

Tikšanās laikā jaunie pedagogi tiek iepazīstināti ar starptautiski veidotas rokasgrāmatas jauno pedagogu atbalstam tapšanu un saturu. Runājot par starptautiski veidotas rokasgrāmatas saturu, Dita Štefenhagena, LIZDA projekta koordinatore atzina, ka starptautiskā līmeni ir pētītas tādas tēmas kā nākotnes skolotāja prasmes, kas ir šīs profesijas nākotnes izaicinājumi, kas tiek sagaidīts no nākotnes pedagoga. “Protams, ka izglītība mainās. Mēs vairs nevaram būt “tradicionālie skolotāji”, jo mainās mūsdienu jaunieši, viņiem ir citas vērtības, cita uztvere un psihe. Tādēļ galvenās nākotnes prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes pedagogam, ir analītiskā un radošā domāšana, zinātkāre, mūžizglītības iemaņas, arī empātija un ieklausīšanās.” Rokasgrāmatas saturā pamatā būs tādi jautājumi kā pedagogu pienākumi un tiesības katrā valstī, mentorings, sociālais dialogs, pedagogu prasmes, darba vide strādājot ar digitālajiem rīkiem u.c.