Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA 2019.gada valsts budžetā aicina noteikt vairākus prioritāros pasākumus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai un visām Saeimas frakcijām, kurā arodbiedrība par prioritārajiem pasākumiem 2019. gada valsts budžetā aicina noteikt vairākus nozarei aktuālus jautājumus. LIZDA aicina rosināt likumprojektos: “Par valsts budžetu 2019. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam”, kā prioritāros pasākumus noteikt:

– pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019. gada 1. septembra;

– nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta;

– pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);

– nodrošināt nozaru ministriju finansējumu Valsts pētījumu programmu īstenošanai;

– pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta);

– nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;

– pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;

– nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam «Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām».

2019. gada 29. janvārī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto vidēja termiņa budžeta ietvara 2019., 2020. un 2021. gadam un valsts budžeta likumprojekta 2019. gadam sagatavošanas grafiku. Plānots, ka MK izstrādāto budžeta projektu Saeimai iesniegs 2019. gada 8. martā.