Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pieprasa kompensēt ar attālināto darbu saistītos izdevumus pedagogiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai, Valsts kancelejai un Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijai ar prasību  kompensēt pedagogiem ar attālināto darbu saistītos izdevumus atbilstoši likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) sagatavotajiem grozījumiem. 

 

Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” sagatavotajos grozījumos noteikti sekojošas darba devēja kompensējamo izdevumu apmēri par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu:

1) darba vietas aprīkojuma nolietojums (dators, programmatūra, darba galds u.tml.) – 30 eiro mēnesī;

2) mazvērtīgie priekšmeti (kancelejas preces utt.) – 10 eiro mēnesī;

3) komunālie maksājumi – 6 eiro mēnesī;

4) abonēšanas maksa (neiekļauj maksu par ierīkošanu):

5) tālrunim – 7 eiro mēnesī,

6) internetam – 7 eiro mēnesī.

 

IZM ir noteikusi izglītības iestādēm mācību procesu organizēt arī attālināti, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19, tāpēc aktualizējusies steidzama nepieciešamība ar attālināto darbu saistīto izdevumu kompensācijai pedagogiem, kuri jau organizē un turpmāk organizēs attālināto mācību procesu izglītojamajiem. Saeimā 2020. gada 10. septembrī 2. lasījumā ir pieņemti grozījumi Darba likumā, kuros iekļauts regulējumu attiecībā uz attālinātā darba veikšanas tiesisko nodrošinājumu, kas paredz – ja darbinieks un darba devējs vienojas par darba veikšanu attālināti, darbinieka izdevumus, kas saistīti ar attālināto darba veikšanu, sedz darba devējs, ja darbinieks un darba devējs nav vienojušies citādi. LIZDA uzskata, ka kā finanšu avots izdevumu kompensēšanai, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu, ir jānosaka izglītības un zinātnes nozarei 2020. un 2021.gadā plānotais finansējums – 63.5 milj. euro (“Valdības atbalstītie pasākumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”).

 

LIZDA atgādina, ka būtiskākie priekšlikumi, kas atbilst LIZDA pētījumos (Par problēmām un to risinājumiem attālināta izglītības ieguves procesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās situācijas apstākļos) iegūtajiem rezultātiem un izriet no visbiežāk minētajiem pedagogu ieteikumiem, par primāri nepieciešamo atbalstu attālināta mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai ir:

1. Pedagogi jānodrošina ar portatīvajiem darba vietas datoriem, kuri aprīkoti ar mācību procesam nepieciešamo programmatūru, vebkamerām, mikrofoniem, austiņām;

2. Jāatrod risinājums, lai pedagogu mājsaimniecībām būtu iespēja kompensēt papildus izdevumus, kas radušies attālinātā mācību procesa nodrošināšanai izmantojot interneta, telefona pieslēgumus un elektrību;

3. Pedagogiem nepieciešams nodrošināt digitālo prasmju pilnveides pasākumus latviešu valodā (nevis svešvalodā nodrošināt informāciju) par videokonferenču veidošanu, tiešsaistes mācību stundu veidošanu, tehnisko zināšanu un prasmju pilnveidošanu dažādu digitālo platformu lietošanā un metodisko atbalstu par attālinātām mācībām nepieciešamo materiālu veidošanu;

4. Pedagogiem un izglītojamajiem jānodrošina interneta pieslēgums ar augstu un nemainīgu pārraides ātrumu;

5. Jāpilnveido pieeja strukturētiem, mācību un metodiskajiem materiāliem, kurus iespējams rediģēt atbilstoši mācību vajadzībām, kas apkopoti vienā vietnē un ir iespēja pedagogiem komunicēt par tiem.

6. Piešķirt finansējumu digitālo mācību līdzekļu izstrādei, kas būtu praktiski izmantojami arī kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā.

 

LIZDA, sociālā dialoga ietvaros, rosina IZM respektēt LIZDA prasību un steidzamības kārtībā pieņemt lēmumu operatīvi apzināt kopējo izdevumu apjomu, lai nodrošinātu pedagogu attālinātā darbā radušos izdevumu segšanu visu izglītības iestāžu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu izglītojamajiem jau no šī mācību gada sākuma.

Vēstules  word formātā: ŠEIT