Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kuri no 13. Saeimas deputātiem iesniedza LIZDA aktualizētos priekšlikumus 2019. gada valsts budžetam?

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aizstāvot savu biedru tiesības un intereses, š.g. 14. martā nosūtīja aicinājumu visām 13. Saeimas frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem novērtēt izglītības un zinātnes sektora nozīmi un likumprojektā par 2019. gada valsts budžetu iesniegt nozarē strādājošajiem ļoti būtiskus priekšlikumus.

LIZDA rosināja iesniegt priekšlikumus likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam”:

– Noteikt, ka pašvaldības ir tiesīgas pieprasīt un izmantot papildus mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai finansētu atlaišanas pabalstu izmaksu pedagogiem, kas zaudē darbu izglītības iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā, ja reorganizācija vai likvidācija ir pabeigta ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. augustam. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, frakcijas “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanai no 2019.gada 1.septembra. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, frakcijas “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK projektam “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

–  Nodrošināt finansējumu augstskolu asistentu zemākās darba algas likmes pietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Nodrošināt finansējumu uz Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas nodrošināšanai – novirzot ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku kā par 0.25% no iekšzemes kopprodukta (IKP), līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no IKP. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”.

– Noteikt, ka saskaņā ar “Augstskolu likuma” 78.panta septīto daļu tiek nodrošināts papildus finansējums ikgadējam finansējuma pieaugumam studijām valsts dibinātās augstskolās 20 800 000 EUR apmērā. (2) Noteikt, ka Ministru kabinets atrod nepieciešamos finansēšanas avotus šā panta pirmajā daļā minētajiem mērķiem, vadoties pēc labas pārvaldības principiem, efektīvi izmantojot finanšu resursus””. Priekšlikumus iesniedza “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Nodrošināt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0.15% no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no IKP. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Nodrošināt finansējumu uz Zinātniskās darbības likuma 13.pantā “Zinātniskās darbības nodrošināšana” otrās daļas 3.punktā noteikto ir nepieciešams izveidot valsts pētījumu programmas, lai nodrošinātu nozaru politikas prioritāšu īstenošanu. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

– Nodrošināt 2018. gada 21. novembrī MK apstiprināto IZM sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem kuras plānots sākt ieviest no 2019./2020. mācību gada. Priekšlikumu iesniedza frakcija “SASKAŅA”.

– Nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no 1.5 līdz 4 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas finansēšanai no valsts budžeta. Priekšlikumus iesniedza frakcija “SASKAŅA”, “KPV LV” deputāti L.Liepiņa, K.Sprūde, I.Benhena-Bēkena un pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti J.Stepaņenko, A.Gobzems.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz izglītības un zinātnes nozares darbinieku vajadzības aktualizēja opozīcijā esošās partijas, atsevišķi deputāti no koalīcijas un pie frakcijām nepiederošie deputāti.

LIZDA atgādina, ka ar 5 no kopumā 7 LR 13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām ir noslēgtas vienošanās par sadarbību, kas ietver LIZDA aktualizētos priekšlikumus. Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā, LIZDA aicina izglītības un zinātnes nozarē strādājošos nopietni izvērtēt, par kuriem politiskajiem spēkiem būtu vērts atdot savu balsi ņemot vērā, vai tiek pildīti spēkā esošie likumi Latvijā un pirms 13. Saeimas vēlēšanām dotie politiķu solījumi!