Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iestājas par brīvprātības principu

LIZDA Padome uzskata, ka sasniegt augstu vakcinācijas aptveri nozarē ir iespējams arī bez obligātās vakcinācijas ieviešanas, jo vairums pedagogu, kuri joprojām kavējas saņemt vakcīnu pret Covid-19, vilcinās nevis ideoloģisku iebildumu dēļ, bet nespējot rast atbildes par individuāliem ar veselības stāvokli saistītiem jautājumiem.  LIZDA Padome iestājas par brīvprātības principa saglabāšanu un uzskata, ka neizlēmušos pedagogus var mobilizēt ar citām, pārdomātām metodēm, piemēram,  sniedzot daudz individuālāku informāciju par vakcīnas ietekmi uz katra konkrētā cilvēka veselību ar tikai viņam raksturīgajām diagnozēm. Tāpat skolotājiem būtu jānodrošina papildus konsultācijas pie ģimenes ārstiem un speciālistiem, jāparedz apmaksāta brīvdiena pēc vakcīnas saņemšanas, jānosaka rehabilitācija vakcinētajām personām, ja tās tomēr inficējušās un smagi pārslimojušas vīrusu, kā arī likumdošanas līmenī jānosaka apmaksāta veselības apdrošināšanas polise utml. Tāpat, lai izprastu pedagogu kavēšanās iemeslus, LIZDA jau pirmdien izglītības iestāžu  tīklos izplatīs anketas, ar kuru palīdzību centīsies noskaidrot izplatītākās bažas, bailes un arī gatavību pamest profesiju, pārtraukt darba tiesiskās attiecības, ja vakcinācija tiks noteikta kā obligāta.

Šodien pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdes arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsvēra, ka arodbiedrības biedru vidū – līdzīgi kā sabiedrībā kopumā – joprojām valda viedokļu dažādība un šādos apstākļos, neatkarīgi no politiskajiem lēmumiem, galvenais ir nepieļaut šķelšanos un konfrontāciju nozarē. “Vienam otru ir jāciena, jāvar uzklausīt un arī sadzirdēt pretēji  viedokļi, ir jādiskutē cieņpilni un bez aizvainojumiem. Taču pats svarīgākais ir darīt visu, lai pedagoga privātā izvēle nekādā veidā neapdraudētu nevienu līdzcilvēku un sabiedrību kopumā. Arodbiedrība iestājas par  katra indivīda un sabiedrības drošību. Tieši tādēļ, joprojām uzsverot brīvprātības principus , LIZDA atbalsta regulāru testu nepieciešamību  nevakcinētajiem pedagogiem, kas tiktu apmaksāti no personu privātajiem līdzekļiem.”  Tiesa, LIZDA grasās likumdevēju līmenī aktualizēs jautājumu par testiem, kuru rezultāts tiek uzskatīts par derīgu darba pienākumu veikšanai. Proti, arodbiedrība uzskata, ka par derīgu būtu jāuzskata ne vien laboratorijā veiktie, daudz dārgākie, bet arī lētākie, aptiekās nopērkamie siekalu testi.
Tikmēr vairāki Padomes locekļi uzsvēra, ka daudzos pedagogos, kuri jau bija izlēmuši doties vakcinēties, ierosme par obligāto vakcinēšanos radījusi asu pretreakciju. “Cilvēkiem ir noraidoša attieksme pret visu, kas tiek uzspiests. Diemžēl no  likumdevēju puses iztrūkst saruna. Pastāv tikai biedēšanas politika,” tika uzsvērts Padomes sēdē. To, ka obligātā vakcinēšanās ir galēji radikāls solis apliecina arī tas, ka nevienā citā Eiropas Savienības valstī šāda norma attiecībā uz pedagogiem joprojām vēl nav ieviesta.
Tai pat laikā arodbiedrības pārstāvji apliecināja, ka pedagogi apzinās akūto nepieciešamību septembrī atgriezties pie klātienes mācībām un vakcinācijas nozīmīgo lomu šajā procesā. Pedagogu labo gribu apliecina tas, ka poti jau ir saņēmusi lielākā daļa mācībspēka jeb aptuveni 53% nozarē strādājošo un šis rādītājs ir labāks nekā virknē citu nozaru, piemēram Valsts policijā, robežsardzē u.c.

LIZDA Padomes pozīcija

 1. LIZDA ir par brīvprātīgu vakcinēšanos pret Covid-19;
 2. Ļaut pedagogiem strādāt ar sadarbspēju apliecinošu sertifikātu – vakcinēts, izslimojis, testēts.
 3. Testu apmaksa no privātiem līdzekļiem. Atzīt testus, ko var iegādāties aptiekās.
 4. Apmaksāt testu veikšanu tiem, kuri nedrīkst vakcinēties veselības apsvērumu dēļ.
 5. Ģimenes ārstiem vai citam ārstējošam ārstam būtu jāapliecina iemeslus, kādēļ pedagogs nevar vakcinēties.
 6. Apmaksāt konsultācijas pie speciālista, ja ģimenes ārsts neiesaka vakcinēties, bet nozarē strādājošais vēlas vakcinēties un vēlas saņemt profesionālu konsultāciju.
 7. Veselības apdrošināšanas polise pedagogiem, zinātniekiem un tehniskajiem darbiniekiem.
 8. Izglītības iestādēm jāparedz  tiesības zināt, cik drošā vidē strādā pedagogi (vecāku vakcinēšanās aptvere).
 9. Kompensācija par ārstēšanos, izmeklējumiem, rehabilitāciju, kopšanas un citām izmaksām no valsts budžeta, ja vakcinējusies persona saslimst ar Covid-19 un ir smagas komplikācijas, darbaspēju zaudēšana, nāve. Viena apmaksāta brīvdiena pēc vakcinācijas.
 10. Veikt aptauju pedagogu vidū par vakcinācijas argumentāciju un gatavību pārtraukt darba tiesiskās attiecības
 11. Lūgt VM izstrādāt noteikumus, kādu slimību/diagnožu gadījumā nedrīkst vakcinēties.
 12. Pārskatīt prasību par 2 m2 uz personu, lai var nodrošināt klātienes mācības.
 13. Lūgt IZM apkopot informāciju:
 • cik izglītības nozarē strādājošie pārslimojuši Covid-19,
 • vai statistikā (53% vakcinēto) ir iekļauti tehniskie darbinieki,
 • vai citās ES valstīs vakcinēšanās ir obligāta,