Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina augstākās izglītības un zinātnes institūcijas aktīvi sadarboties LIZDA aktivitāšu plāna īstenošanai augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielināšanai

2019. gada 15. maijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkoja augstākās izglītības un zinātnes diskusiju, kurā aicināja augstākās izglītības un zinātnes organizācijas aktīvi sadarboties, lai kopīgiem spēkiem panāktu, ka 2020. gada valsts budžetā tiek palielināts augstākās izglītības un zinātnes finansējums.Diskusijā piedalījās pārstāvji no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Zinātnes padomes, Valsts zinātnisko institūciju asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Universitāšu asociācijas, Latvijas zinātnieku savienības, kā arī LIZDA biedri no zinātniskajiem institūtiem un augstskolām.

Vairākums no LIZDA rosinātajiem problēmjautājumiem sasaucas ar Pasaules Bankas, Eiropas Komisijas un LR Valsts kontroles ieteikumiem augstākās izglītības un zinātnes pilnveidei. Eiropas Komisijas 2019. gada ziņojumā par Latviju sadaļā “Pētniecība un inovācija” īpaši aktualizēts nepietiekošais zinātnes finansējums, secinot, ka investīcijas pētniecībā un izstrādē Latvijā ir mazas un pamatā atkarīgas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. Latvijas kopējie izdevumi pētniecībai ir aptuveni tādā pašā līmenī, kādā tie bija pirms desmit gadiem, un līdz ar to šis ir viens no mērķiem, kura sasniegšanā Latvija nav panākusi progresu.

Diskusijas rezultātā tika apspriests LIZDA izstrādātais aktivitāšu plāns – prasība LR Saeimai un valdībai palielināt finansējumu augstākajā izglītībā un zinātnē 2020. gadā un turpmāk. LIZDA aicināja augstākās izglītības un zinātnes institūcijas divu nedēļu laikā dot atbildes, kurās no LIZDA plānotajām aktivitātēm katra no organizācijām piedalīsies.

LIZDA uzskata, ka nepieciešama ciešāka institūciju sadarbība un vienotība, iestājoties par augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbināto atalgojuma palielināšanu, pakāpenisku studiju vietas bāzes finansējuma palielināšanu, augstskolu mācībspēku darba slodžu sakārtošanu un darba līgumu stabilitāti, par zinātnes finansējuma palielināšanu no nozares ministrijām u.c. problēmjautājumiem, kas risināmi augstākajā izglītībā un zinātnē.

LIZDA pauda viedokli, ka tikai visu augstākās izglītības un zinātnes institūciju vienotas nostājas un aktīvas sadarbības gadījumā izdosies panākt finansējuma palielinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei.